(Foto: Ingrid Hanegraaf)

Blijtanken op De Piramide

En toen … stond er plotseling een tankstation in de aula van OBS De Piramide. Een tankstation voor mensen, om precies te zijn. Daarmee verraste directeur Denise Hassing op woensdag 12 en donderdag 13 januari zowel haar team als de leerlingen van de basisschool. Die konden twee dagen Blijtanken: zichzelf opladen met positieve berichten, complimentjes en levensadviezen. Dat leverde enthousiaste reacties op. “Het voelt alsof je een gelukskoekje openmaakt”, lachte intern begeleider Saskia van den Berg.

Uitgerekend in de eerste week dat de basisschool aan de Van de Pollstraat weer open mocht, kwam de aanwezigheid van het Blijtank-station als een prettige verrassing. Denise Hassing las online over de bijzondere activiteit van Tilburger Lot van Os en besloot die naar haar school te halen. “Dit past immers perfect binnen het Positief Onderwijs dat wij voorstaan”, legde ze uit. “Het is bovendien juist in deze tijd voor iedereen goed om even wat positieve energie te tanken.” Het was twee dagen lang dan ook een komen en gaan bij het tankstation, waar vier personen tegelijk konden Blijtanken.

Vier brandstoffen
Daarbij hadden ze de keus uit vier heel toepasselijke brandstoffen: Opbeur 95 (lieve woorden, motivatie en zachtheid), U-power (oppeppende motivatie), Adviezel (kleine en grote blikverruimende adviezen) en Excellent Compliment: een heuse complimentendouche. Onder de vier koptelefoons waren heel wat lachende en vrolijke gezichten te zien. “Het lijkt alsof je echt zélf wordt toegesproken”, vertelde Saskia van den Berg. Met het Blijtanken werd de drempel verlaagd om positiviteit te ontvangen, maar ook te geven. Denise Hassing fungeerde als ‘pompbediende’ en legde iedereen uit hoe het tankstation werkte. Daarbij werden de coronaregels uiteraard gewaarborgd.

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …