Binnenkort kunnen inwoners meepraten over nieuwe woonvisie

De Vughtse raadsleden werden donderdag 4 maart bijgepraat over de wijze waarop het Vughtse college wil komen tot een nieuwe Woonvisie. Medewerkers van Adviesbureau Companen, dat door de gemeente is ingehuurd om het proces te begeleiden, gaven een overzicht van de stappen die gezet zullen worden om in juni de nieuwe plannen in de raadscommissie te kunnen bespreken. Voor het zover is zal de conceptvisie op 20 mei in een openbare raadsinformatieavond met de raadsleden besproken worden.

Het is de bedoeling dat de nieuwe woonvisie in beeld brengt hoe het Vughtse woonbeleid er in de komende 10 jaar gaat uitzien met een doorkijk naar 2040. Dus wat het beleid voor de komende jaren wordt en vooral ook hoe dat gerealiseerd moet worden.

Op dit moment wordt er in lokale en regionale onderzoeken van uitgegaan dat we, tot zeker 2035, te maken krijgen met een gestage groei van de woningbehoefte. Dat komt o.a. doordat het aandeel van kleine (oudere) huishoudens zal toenemen. Daarnaast wordt verwacht dat er een tekort ontstaat aan kleinere woningen, zowel appartementen als grondgebonden en dan vooral in de huursector. De vraag naar grote koopwoningen zal minder worden. Verder groeit de behoefte aan woonruimte waar wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. Dat heeft te maken met de groeiende vraag naar zowel intra- als extramurale zorgplekken voor ouderen, maar ook voor lichamelijk of verstandelijk beperkten. Ook moet er aandacht zijn voor de huisvesting van woonwagenbewoners en statushouders.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 10 maart. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …