Biedt Parkweg een oplossing voor impasse N65?

‘Samen voor Vught’ overhandigde donderdag 7 september het bidbook ‘Parkweg65’ aan wethouder Mark du Maine. In het bidbook wordt het alternatief dat ‘Samen voor Vught heeft uitgewerkt voor de N65-plannen van Rijk, provincie en gemeenten uitvoerig weergegeven.

‘Samen voor Vught’ wil dat helemaal wordt afgezien van de plannen die door de Raad van State zijn afgeschoten. En wil gaan voor een oplossing waarbij het doorgaand verkeer niet meer gaat rijden door de gemeenten tussen Den Bosch en Tilburg, maar over de bestaande snelwegen als de A58 en A59 wordt gestuurd.

Nu is een taskforce bezig met het maken van een voorstel over de toekomst van de N65 om, na de uitspraak van de Raad van State, het oorspronkelijke plan los te trekken. ‘Samen voor Vught’ ziet daar geen heil meer in en heeft de gemeenteraad van Vught, met succes, verzocht om het idee van de Parkweg in de taskforce mee te nemen. Samen voor Vught heeft echter het idee dat de variant die het heeft voorgesteld, niet echt serieus wordt bekeken. Theo Smit legde zaterdag in het programma ‘Blikveld’ van NOVO3 uit dat Samen voor Vught heeft gekozen voor het uitbrengen van een bidbook Parkweg65 om dit plan beter onder de aandacht van de inwoners, de Vughtse politiek en betrokken instanties te brengen.

In het voorstel van ‘Samen voor Vught’ wordt de N65 omgebouwd tot een tweebaansweg met gescheiden rijbanen en rotondes op de kruisingen en een maximumsnelheid van 50 km per uur in de bebouwde kom. Daardoor kunnen o.a. de bomen langs de weg blijven staan. Het is de grote vraag of Rijk en provincie de N65 als doorgaande autoweg willen opgeven, zeker omdat de alternatieve routes langs Eindhoven en Waalwijk nu al heel wat problemen en files opleveren. Dit najaar komt de taskforce met zijn advies over de toekomst van de N65, dan zal blijken wat met de alternatieve plannen van ‘Samen voor Vught’ gedaan is. Het bidbook is te lezen via deze link.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …