Tijdelijke woningen als ‘buurtje’ ontworpen

Bieden alleen ‘uitleglocaties’ kans op snelle bouw tijdelijke woningen?

De bouw van tijdelijke woningen op inbreilocaties in Vught wordt een moeilijk verhaal. Dat werd duidelijk in de commissievergadering van 13 april, waarin werd gediscussieerd over de aanpak om te komen tot haalbare locaties waar snel enkele tientallen tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen worden. Het lijkt erop dat alléén de z.g. uitleglocaties aan de rand van de bebouwde kom kans op succes bieden.

De bijdragen van insprekers maakten opnieuw duidelijk dat het moeilijk zal worden om draagvlak te vinden voor het bouwen op inbreilocaties. Eerder was het parkje aan de Paardensteeg − verbinding tussen de Taalstraat en het Bossche Broek− als een kansrijke locatie aangewezen door het college. Donderdag kwam de advocaat van de VVE van de service-appartementen Eikendonck vertellen dat de aanwijzing van het parkje achter Eikendonck voor de bouw van 18 tijdelijke woningen een enorme impact heeft gehad op bewoners, gemiddelde leeftijd 82, van de serviceflat. Voor hen is het parkje een van de weinige mogelijkheden in de directe omgeving om te wandelen en te verblijven. Het is vanuit het wooncomplex gemakkelijk te bereiken via een afgesloten toegang.

Daarnaast speelt bij de bewoners het aspect van veiligheid. Ze vragen zich af: wie worden de bewoners van deze tijdelijke woningen? Volgens de advocaat wordt alléén aangegeven dat de woningen worden ingezet om de wachttijden voor de meest urgente woningzoekenden in Vught, Helvoirt en Cromvoirt te bekorten. “Wie zijn in het algemeen de urgente woningzoekenden bij de woningbouwverenigingen? Dat zijn mensen met ernstige medische psychische en sociale problemen, asielzoekers en statushouders. En daarmee vrezen de bewoners, veelal kwetsbare ouderen, dat hun veilige woonomgeving wordt aangetast. Volgens de advocaat hadden de plannen er al toe geleid dat enkele bewoners hebben aangekondigd te gaan verhuizen als de plannen doorgaan.

De woordvoerder van de bewoners van Eikendonck wees er ook op dat algemeen bekend is dat inbreilocaties niet of pas na vele jaren procederen tot stand komen. “Dus als de tijdelijke woningen snel gerealiseerd moeten worden, is het wellicht verstandig ook te kijken naar potentiële bouwlocaties aansluitend aan de bebouwde kom, bijvoorbeeld Voorburg, Fortduinen in Cromvoirt en de weilanden langs de Vijverbosweg. ”Een andere inspreker gaf aan dat de locatie aan de Paardensteeg allesbehalve ideaal is, daar het gebiedje bij een felle regenbui geregeld onder water staat.

Er was ook kritiek op de voorgestelde aanpak, omdat die in de hand zou werken dat inwoners vooral locaties aandragen buiten hun eigen wijk om er zo voor te zorgen dat er in hun eigen buurt geen tijdelijke woningen komen. Ook zouden in de nieuwe aanpak de criteria voor de locaties niet duidelijk zijn.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 19 april. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Verkoop 10 woningen in Marktveldplein gestart

Green Real Estate maakt bekend op 8 december 2023 te starten met de verkoop van …