Bezwarencommissie stelt college in het gelijk over verkeersbesluit Jagersboschlaan

De onafhankelijke Vughtse bezwaarschriftencommissie heeft het college geadviseerd de bezwaren tegen de verharding van de Jagersboschlaan ongegrond te verklaren en het besluit tot verharding in stand te houden. Naar het oordeel van de commissie is het collegebesluit het gevolg van een evenwichtige belangenafweging en blijven de effecten op het woon- en leefklimaat binnen de normen. Op 20 februari besloot het college het advies over te nemen.

Een deel van de bezwaarmakers is van mening dat de noodzaak van het besluit niet is aangetoond en dat alternatieven onvoldoende zijn onderzocht. Maar de commissie oordeelt dat het erom gaat dat er een zorgvuldige belangenafweging plaatsvindt en dat het besluit tegemoetkomt aan zijn doel. Volgens de commissie is dat het geval.

Lees het volledige artikel op pagina 10 in Het Klaverblad van 26 februari. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …