(Bron: Google Maps)

Bezwaar ZLTO tegen besluit over bruggen naar Gement

ZLTO Dommel en Aa heeft bij het Vughtse college bezwaar aangetekend tegen het genomen verkeersbesluit over de Deutersebrug en en de brug bij de Kampdijklaan. Het bezwaar richt zich tegen het feit dat de bruggen nu voor al het landbouwverkeer zijn afgesloten en dat er niet echt zicht is op welke termijn de bruggen wél weer gebruikt kunnen worden.

In het besluit geeft het college aan dat bij de Deutersebrug technisch onderzoek heeft uitgewezen dat er een acuut veiligheidsprobleem is op bezwijken van de brug door gebruik van te zware voertuigen (tot 4,5 ton totaallast). Dit is volgens ZLTO niet juist. De organisatie schrijft heel goed te begrijpen dat de brug beschermd moet blijven tegen te hoge lasten. Grote combinaties van 50 tot 60 ton totaallast zijn zeker een groot probleem voor de veiligheid, maar een losse tractor of kleine combinatie van 10 tot 15 ton totaallast zorgen voor veel minder veiligheidsrisico’s. Door het afsluiten van de bruggen zal er meer landbouwverkeer door het centrum van Cromvoirt gebruik moeten maken, hetgeen daar de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Het probleem is dat een aantal vaste pachters van gemeentegronden in de Gement door het afsluiten van de bruggen nu fors om moeten rijden om bij de percelen te komen. Er is volgens ZLTO zelfs één pachter die afgelopen seizoen elke dag naar de polder moest om vers gras voor zijn koeien te gaan halen waarbij de afsluiting voor een extra reistijd van minstens een uur zorgde. ZLTO zou graag zien dat het genomen verkeersbesluit wordt herzien, zodat een losse tractor of kleine combinatie tot 15 ton totaallast toch van de brug gebruik kan maken. De ingestelde breedtebeperking van 2,2 m dient ook herzien te worden. Als het college niet aan het verzoek tegemoet kan komen, vindt ZLTO het heel billijk dat de pachters van de gemeentegrond tegemoet worden gekomen in de kosten voor de extra reistijd. Ook wordt gepleit voor een spoedige vervanging van de Deutersebrug.

Kijk ook bij

Online reis met theatermakers Novalis naar Tanzania

Ondanks dat er niet gereisd mag worden, vond er op 15 en 18 februari een …