Foto: Joke Postma

Bezoekdienst Weduwen en Weduwnaars van Ouderen Samen bestaat 1 jaar

Op 12 juni is in aanwezigheid van wethouder S. Heijboer stilgestaan bij het 1-jarig bestaan van de bezoekdienst weduwen en weduwnaars van Ouderen Samen. De vrijwilligers zijn door de voorzitter van Ouderen Samen ‘in het zonnetje gezet’ met een kleurig boeket bloemen. Na een foto van de vrijwilligers met de wethouder op een kort droog moment van deze regenachtige ochtend, is het gezelschap bestaande uit de vrijwilligers, wethouder Heijboer, projectondersteuner Moniek van Oss, fotograaf Joke Postma en een delegatie van het bestuur naar Hemels gegaan om dit te vieren. Aldaar heeft een gezellig, informeel samenzijn plaatsgevonden, onder het genot van koffie met ‘hemels’ gebak.

De vrijwilligers, die zelf weduwe of weduwnaar zijn, hebben een gedegen training in gespreksvoering achter de rug om senioren van 60 jaar en ouder die hun partner zijn verloren, te ondersteunen.

Het afgelopen jaar hebben de 6 vrijwilligers ongeveer 10 mensen die enige tijd geleden alleen zijn komen te staan, kunnen bijstaan als ervaringsdeskundigen. Het blijkt prettig te zijn om met een onafhankelijk iemand van je eigen generatie, die een soortgelijke ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, te kunnen praten. Er is sprake van herkenning en begrip, soms zelfs zonder woorden. Het blijkt dat weduwen en weduwnaars het af en toe lastig vinden om hun kinderen en vrienden te veel te ‘belasten’, terwijl ze wel vaak de behoefte te hebben om te delen wat er bij hen leeft. Een luisterend oor, zonder direct een ‘oplossing’ aan te dragen, wordt als fijn ervaren. De gesprekken zijn kosteloos en de privacy wordt gewaarborgd.

De weg naar de bezoekdienst is bij veel mensen nog niet bekend. Daarnaast is het een grote stap om als weduwe of weduwnaar het initiatief te nemen om in contact te komen met de bezoekdienst. De afgelopen maanden is alles in het werk gesteld om de bekendheid te vergroten. Er is een nieuwe folder gemaakt die deze ochtend ook is aangeboden aan de wethouder. Deze folder is verspreid bij diverse (vrijwilligers)organisaties die veelvuldig met ouderen in contact komen, zoals de Belangenvereniging Senioren Vught (tot voor kort bekend als de KBO), Eet met je Hart, praktijkondersteuners van huisartsen, het mantelzorgteam, de Zonnebloem. Mocht het lezen van dit artikel u op het idee brengen om contact op te nemen, doe dat gerust. Voor meer informatie over de bezoekdienst kunt u contact opnemen met projectondersteuner Moniek van Oss van Welzijn Vught, telefoonnummer 06-46768108 (bij afwezigheid kunt u een boodschap achterlaten) of mail naar info@ouderensamen.nl.

Kijk ook bij

Wildbeheereenheid investeert in broedsucces van wilde eend – mét resultaat!

Wildbeheereenheid Broek en Duin (belast met jacht, populatiebeheer en schadebestrijding op 12.500 ha binnen de …