Bezettingsraad Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg moet naar 70%

De gemeente Vught heeft duidelijke prestatieafspraken gemaakt met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg. Enige tijd geleden heeft de gemeente besloten om de stichting te ‘verlossen’ van de exploitatie van sporthal Elzenburg zodat de inzet volledig gericht kan worden op het goed functioneren van het Jongerencentrum. De opdracht is om van Elzenburg een bruisende en financieel gezonde organisatie te maken met een breed scala aan doelgroepen, maar met de nadruk op jeugd en jongeren. Elzenburg moet een laagdrempelige en veilige plek worden, waar jongeren meedenken over en meewerken aan nieuwe activiteiten.

Om goed te kunnen functioneren, zal het stichtingsbestuur uitgebreid moeten worden naar 5 personen. Uiterlijk december 2020 moet er een programma klaarliggen voor 2021 met o.a. 6 vernieuwende activiteiten. Daarnaast zal de website aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Bovendien moeten de ruimtes van Elzenburg op korte termijn digitaal gereserveerd kunnen worden, terwijl de deelnemers zich ook digitaal moeten kunnen inschrijven voor de activiteiten die georganiseerd worden.
Het is de bedoeling dat er een communicatieplan wordt opgesteld om de mogelijkheden van Elzenburg beter onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Deze inzet moet uitmonden in een betere bezetting van de verschillende ruimten. Er wordt gestreefd naar een bezettingsgraad van 70%. Om de vinger aan de pols te houden, is er afgesproken dat de bezettingsgraad per kwartaal in beeld wordt gebracht. Daarnaast is vastgelegd dat er jaarlijks een klantentevredenheidsonderzoek gehouden zal worden.

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …