Bewoners tegen IJsbaan in Reeburgpark

Bewoners van de Willem van Beuningenlaan in Vught hebben een brief naar wethouder Mark du Maine en de gemeenteraad gestuurd om hun bezorgdheid te uiten over het voornemen om in te stemmen met een pilot om de Vughtse IJsbaan in december in het Reeburgpark te plaatsen.

De bewoners geven aan dat het gaat om een historisch openbaar park dat in haar schoonheid en kwetsbaarheid om bescherming vraagt van de overheid en zijn burgers. Ze vinden dat de activiteiten daarop afgestemd moeten zijn. Een sportdag voor de scholen, een kindervakantieweek of een concert vragen beperkte voorbereiding ter plaatse en zijn ook weer gauw opgeruimd zonder schade achter te laten en geven verder weinig overlast voor de buurt.

Overlast en schade
De buurtbewoners verwachten dat een ijsbaan daarentegen voor overlast en schade kan zorgen omdat die drie weken plus extra dagen, voor op- en afbouw, blijft staan en meer lijkt op een pretpark. De schade die zo kan worden aangericht noemen ze zorgelijk: ‘In de winter valt tegenwoordig veel regen en voor de op- en afbouw rijden zware vrachtwagens via een te creëren toegangspad vanaf de Boxtelseweg naar de cirkel waar de ijsbaan gepland is. Ook al worden er platen neergelegd, toch zal er schade aan het gazon komen door het gewicht en door de afdekking van het gazon. Bovendien moeten deze wagens keren midden in het park. De bevoorrading voor de horeca doet daar nog een schepje bovenop. Verder zal de cirkel waar de ijsbaan, de apparatuur en de horeca staan er de rest van de winter belabberd bijliggen.’

In handhaving is niet voorzien
Verder wordt opgemerkt: ‘Om de schade die de bezoekers kunnen veroorzaken te beperken, is een parkeerverbod in de Willem van Beuningenlaan en Park Reeburg voorzien met toegangspasjes voor de bewoners. Ook de ‘kiss-and-rideweg’ is gepland in de Willem van Beuningenlaan en die situatie vraagt om toezicht. De toegang tot de ijsbaan wordt voor de fietsers via de Willem van Beuningenlaan geleid, maar het zal niemand verbazen als ook de andere toegangen volop zullen worden gebruikt. In handhaving is niet voorzien en dat geeft ons zorgen. Waar de auto’s van de bezoekers terecht kunnen, wordt niet aangegeven. Ook het feit dat de overlast van de muziek die niet beperkt is tot overdag maar tot 22.00 uur ’s avonds en in het weekend tot 24.00 uur, vraagt wel veel van de bewoners. Daarnaast wordt erop gewezen dat het park géén verlichting kent, indertijd is daar bewust voor gekozen om geen verkeerd publiek te trekken. Bovendien wordt het in deze periode vroeg donker, waardoor de vijvers een gevaar kunnen zijn voor jong en oud.’

Hogere kosten
Verder wijzen de bewoners nog op de kostenfactor. Ze gaan ervan uit dat die aanzienlijk hoger zal zijn in vergelijking met vroegere locaties met een harde bestrating, bestaande verlichting, eenvoudigere toegang en beveiliging vanuit het centrum. Terwijl in Park Reeburg alles moet worden aangelegd, en herstel van het park als nieuwe kostenpost moet worden opgenomen.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …