Bewegen in Cromvoirt

Wie onlangs in Vught is geweest, moet welhaast een glimp hebben opgevangen van het Beweegplein op het Bisschop Zwijsenplein, de BMX-baan op het Ouwerkerkveld, de Natuurspeeltuin op het Lidwinaveld of het Outdoor Fitness en Discgolfpark in het Stadhouderspark. In 2020 zijn deze prachtige beweeglocaties ontwikkeld en voor een deel in gebruik genomen. Ook 2021 staat in het teken van de uitbreiding van het ‘masterplan’ Vught in Beweging. Dat betekent o.a. het onderzoeken van de mogelijkheden en de behoeften van het bewegen in de openbare ruimte van Cromvoirt.

Bewegen is voor jong en oud. Het is gezond voor lichaam en geest en het draagt bij aan het leggen en onderhouden van sociale contacten. Kortom, veel voordelen. Maar hoe ziet dat bewegen er dan uit? De buurtsportcoaches van MOVE Vught, experts in bewegen, stemmen dat graag af met de bewoners van Cromvoirt. Alle woonadressen in Cromvoirt hebben een brief ontvangen van gemeente Vught en MOVE Vught, met een behoeftenonderzoek. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen uit Cromvoirt dit behoeftenonderzoek invullen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de sport- en beweegbehoeften in Cromvoirt.

Meerdere personen op één adres
Wonen er meer personen op één adres, dan is het zeer wenselijk dat alle bewoners de vragenlijst invullen. Mike Wiersema van MOVE: “Op die manier komen we te weten waar de behoeften liggen van iedere leeftijdsgroep. Je bent nooit te oud om te bewegen. MOVE Vught zet in op ‘Bewegen voor iedereen, van 1 tot 100 jaar.” Heb je extra vragenlijsten nodig? De vragenlijst staat op de website www.movevught.nl (onder het kopje activiteiten). Hebt u liever extra vragenlijsten op papier, laat het dan weten via info@movevught.nl of 06-11435177.

Verlenging deadline
De eerder genoemde deadline voor het insturen van de enquête komt te vervallen. De vragenlijsten kunnen worden ingeleverd tot en met vrijdag 22 januari 2021. Heb je nog vragen of wil je actief deelnemen aan dit project, dan kun je contact opnemen met MOVE via bovenstaande contactgegevens.

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …