Jeanne Heessels feliciteert Anneke van Wijmen met haar benoeming tot voorzitter van Ouderen Samen

Bestuurswisseling bij Ouderen Samen

Jeanne Heessels en Hans Jager treden volgens het ‘rooster van aftreden’ per 1 januari 2019 terug als voorzitter en secretaris van het bestuur van stichting Ouderen Samen. Na 11 jaar leiding te hebben gegeven aan Ouderen Samen draagt Jeanne Heessels het voorzitterschap over aan Anneke van Wijmen.

Het bestuur van Ouderen Samen heeft op 7 december unaniem Anneke van Wijmen tot voorzitter benoemd. Anneke van Wijmen is momenteel lid van het bestuur en ouderenadviseur.

Vóór en dóór ouderen
Dankzij de inzet van actieve senioren is in Vught een uniek ouderenbeleid ontwikkeld. Samen met een aantal senioren heeft Jeanne Heessels stichting Ouderen Samen opgericht, een organisatie die al gauw de gesprekspartner werd van de gemeente Vught als het om ouderenbeleid gaat. Het aantal activiteiten op het terrein van informatie, ondersteuning, wonen en welzijnsactiviteiten is sinds de oprichting fors gegroeid. Ouderen Samen maakt zich op velerlei terreinen sterk voor leeftijdsgenoten. Het bestuur dankt Jeanne Heessels en Hans Jager voor hun jarenlange, enthousiaste inzet voor de ouderen in Vught.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …