Bestuur Speeldoos trekt zich terug

Naar aanleiding van de motie die dinsdag 18 december in de gemeenteraad is aangenomen, heeft het bestuur van de Speeldoos besloten terug te treden. Zij doet dit om ruimte te maken voor het herstel van de betrekkingen tussen de Speeldoos en de gemeente.

Het bestuur betreurt de situatie en is geraakt door de bewoordingen die hierover in de raad zijn gekozen. Men heeft zich voortdurend ingezet vanuit de overtuiging om voor Vught een mooie culturele voorziening in stand te houden.

In samenwerking met de gemeente wordt nu gezocht naar een tijdelijk bestuurder, die de opdracht krijgt een nieuw bestuur te formeren. Interim-directeur Hans Kraaijeveld blijft ook in januari nog aan om de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden te waarborgen.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …