Bestemmingsplan Vught-Noord wordt geactualiseerd

Het Vughtse college wil het bestemmingsplan Vught-Noord gaan actualiseren. De bestemmingsplannen voor het bebouwde gebied ten noorden van de N65 zijn verouderd. Bovendien wijken ze op meerdere onderdelen af van andere bestemmingsplannen in Vught.

Dit zorgt voor knelpunten bij het verlenen van vergunningen. Als voorbeelden van knelpunten worden genoemd: Voor de nieuwe woonwijken De Koepel en Stadhouderspark gelden ruime bebouwingsmogelijkheden. Doordat deze gebieden inmiddels zijn ingevuld, past deze ruime regelgeving niet meer; in het Stadhouderspark zijn ook niet-waardevolle bomen goed beschermd daarom is voor de kap van een boom een wijziging van het bestemmingsplan nodig, een kostbare procedure; in de huidige bestemmingsplannen bestaat verschil in de toegestane bedrijfsactiviteiten, dat zorgt voor onduidelijkheid; zwembaden zijn in bestemmingsplan Villapark-Loonsebaan bij recht toegestaan, maar in het bestemmingsplan Taalstraat-Loyolalaan niet. Ook dat werkt onduidelijkheid in de hand. Omdat de nieuwe omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt, blijven de knelpunten bestaan totdat er een nieuw omgevingsplan komt, dat kan tot 2029 duren. Daarom wil het college de verouderde bestemmingsplannen op dit moment harmoniseren en actualiseren. Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan bestaat uit de volgende bestemmingsplannen: Villapark Loonsebaan, De Koepel, Taalstraat/ Loyolalaan en Stadhouderspark. Voor De Braacken en Molenven zijn bestemmingsplannen in procedure, daarom zijn ze buiten het plangebied gelaten. De Isabellakazerne heeft al een actueel bestemmingsplan. De procedure rond de actualisering staat beschreven in de raadsinformatiebrief van 6 oktober.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …