Kruising Boslaan-N65

Bestemmingsplan N65 in april in gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat het Bestemmingsplan N65 voor de zomer ter inzage kan worden gelegd. Voorwaarde is dat de gemeenteraad het plan op 16 april vaststelt mét de Nota van Zienswijzen.

Met het positieve resultaat van het stikstofonderzoek als uitgangspunt, heeft het college de laatste hand gelegd aan het bestemmingsplan, inclusief het beantwoorden van de zienswijzen. Vaststelling in april betekent dat de beroepstermijn van zes weken vóór de zomer is afgerond. Doordat een deel van de N65-reconstructie op Haarens grondgebied plaatsvindt, is de voortgang van het project ook afhankelijk van de Haarense bestemmingsplanprocedure. Daar legt het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan op korte termijn ter inzage. En ook in Haaren ziet het ernaar uit dat het bestemmingsplan N65 voor de zomer kan worden vastgesteld.

Stikstof
Dat de stikstofdepositie bij dit grote bouwproject een positief resultaat heeft, is te danken aan een combinatie van factoren. Zo verdwijnen de verkeerslichten, wat stilstaande en optrekkende auto’s voorkomt. Verder dragen ook de halfverdiepte ligging en geluidschermen bij aan een geringere neerslag van stikstof op de omgeving en Natura 2000-gebieden. Nu het bestemmingsplan weer een stap verder is, betekent dit dat aan de huidige planning kan worden vastgehouden. Naar verwachting gaat de bouw medio 2021 van start en is het werk gereed in 2024. De onderliggende informatie is te raadplegen op website: www.rijksinfravught.nl; onder het kopje Nieuws staat het bestand ‘Bestemmingsplan N65 stap verder’. Daarin zijn o.a. de Nota van Zienswijzen, de stikstofberekeningen en de verskeerskundige analyse Helvoirtseweg Vught te lezen.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …