Kruising Boslaan-N65

Bestemmingsplan N65 bij Raad van State

Dinsdag 2 maart pleitten de bezwaarmakers voor de voorzieningenrechter van de Raad van State om schorsing van de plannen voor de reconstructie van de N65 in Vught en Haaren.

De bezwaren tegen de bestemmingsplannen, die in Vught en de voormalige gemeente Haaren zijn aangenomen, worden in de loop van dit jaar beoordeeld door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omdat de bezwaarmakers bang zijn dat er onomkeerbare stappen worden gezet voordat die uitsprak er ligt, willen ze vooraf al een uitspraak van de voorzieningenrechter om dit scenario te voorkomen. Advocaat Liesbeth Schippers, die de gemeente Vught vertegenwoordigde, verklaarde al vooraf dat een voorlopige voorziening niet nodig is, omdat er niet aan de ombouw zal worden begonnen voor er een uitspraak in de bodemprocedure ligt en duidelijk wordt of de werkzaamheden kunnen doorgaan. Daarom duurt het volgens Schippers toch nog tot begin 2022 voor er gestart zal worden met de werkzaamheden.

De vertegenwoordigers van de bezwaarmakers waren daar niet zo gerust op. Voorzieningenrechter Lex Michiels verwacht wel dat er vóór eind 2021 een definitieve uitspraak zal liggen. Hoewel het dus de vraag is of een schorsing nodig is, gaf Michiels de bewaarmakers alle kans hun pijnpunten naar voren te brengen. Ook stelde hij de nodige vragen om de situatie goed te kunnen inschatten. Een eventuele parallelweg aan de noordzijde van de N65 werd uitvoerig besproken.

In de zitting, die 4,5 uur duurde, kwamen de bezwaren naar voren die in de afgelopen jaren al vele malen zijn gewisseld tussen de gemeente en de bezwaarmakers. Herhaaldelijk werd ingebracht dat er door de adviesbureaus die Vught geadviseerd hebben, gebruik is gemaakt van verkeerde cijfers en aannames. Dat gold zeker voor de wegen die door het vervallen van op- en afritten intensiever gebruikt zullen worden, zoals de Helvoirtseweg in Vught en de Torenstraat in Helvoirt. Natuurlijk kwam de optie van een tunnel opnieuw ter sprake. Een oplossing die volgens Schippers al in een vroegtijdig stadium was afgevallen vanwege de te hoge kosten. De bezwaarmakers stellen daar tegenover dat uit berekeningen die zij zelf hebben laten maken, blijkt dat binnen het huidige budget een eenvoudige tunnel gerealiseerd kan worden. De kosten van 400 miljoen die het bureau dat de gemeente in de arm nam heeft berekend, kloppen volgens hen totaal niet.

Bedrijven
Ook de bedrijven die zich door de plannen voor de reconstructie van de N65 benadeeld voelen, kregen ruim de tijd om hun grieven tegen de bestemmingsplannen in te brengen. Daarbij was er aandacht voor de mogelijkheid van een volwaardige op- en afrit bij ‘In ’t Groenewoud’. Zo’n oplossing zou volgens advocaat Schippers echter 40 miljoen extra gaan kosten. De hoogte van die kostenpost werd door de aanwezige ondernemers sterk betwijfeld. De positie van het Esso-tankstation in Helvoirt kwam eveneens aan bod. De eigenaar verwacht een omzetverlies van minstens 75%, waardoor zijn bedrijf ten dode is opgeschreven. Hij wil snel duidelijkheid over de mogelijkheid om zijn bedrijf te verplaatsen. De voorzieningenrechter verwacht binnen 2 weken met een voorlopige uitspraak te komen. Die vervalt meestal als de afdeling bestuursrechtspraak later een definitieve uitspraak doet.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …