Bescherm het ree

Ingezonden mededeling

Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer worden reekalfjes geboren. Ook in onze omgeving. Ze zijn weerloos tegen loslopende honden. Er vallen, buiten uw zicht, dan ook meer slachtoffers dan u denkt. Houd uw hond dus bij voorkeur aangelijnd in de hondenlosloopgebieden gedurende deze periode. Daarnaast geldt in gebieden met een aanlijngebod dat u uw hond altijd aan de lijn moet houden. Vindt u een reekalfje? De moeder is bijna altijd waakzaam in de buurt. Echter, ze zal het kalfje verstoten wanneer u het aanraakt. Geniet van uw ontmoeting met een ree. Maar bescherm ze, door hun rust te respecteren en ze niet aan te raken. Dankuwel, mede namens vele eigenaren die hun terreinen hebben opengesteld.

Karst Kooistra & Bibian van Rijckevorsel

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …