Benoeming leden Raad van Toezicht Vughterstede

Stichting Mariënstede benoemt per 24 september 2018 twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht. Het betreft mevrouw José Verstappen, recovery officer Bijzonder Beheer ABN AMRO Amsterdam en de heer Mike Leers, voormalig voorzitter RvB Zorgverzekeraar CZ en toezichthouder bij diverse (zorg)organisaties.

De twee treden toe tot de Raad van Toezicht in verband met het aflopen van de statutaire zittingstermijnen van de heer Ad Donkers en de heer Herman Haarhuis. Ad Donkers heeft inmiddels per mei 2018 afscheid genomen en Herman Haarhuis, thans voorzitter Raad van Toezicht, stopt per 31 december 2018.

Stichting Mariënstede bestaat uit de stichtingen Vughterstede (zorg) en Mariënhoven (onroerend goed). De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting.

Directeur-bestuurder Peggy van der Koelen toont zich content met de benoemingen, die zorgen voor een relevante mix van inhoudelijke kwaliteiten en ervaring. “Dat helpt om de positie van Vughterstede als dé ouderenzorgorganisatie in Vught te borgen en te versterken daar waar nodig”, aldus Van der Koelen. Ook bedankt ze de aftredende leden voor hun scherpte, inzet en advies in de afgelopen jaren.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …