Home / Algemeen / Belasting op reclamezuilen in Vught?
Patisserie De Rouw

Belasting op reclamezuilen in Vught?

De Vughtse raad heeft het college in een motie verzocht om te gaan onderzoeken of het mogelijk is om in Vught een reclameheffing op reclamezuilen in te voeren. En als dat inderdaad kan, een voorstel aan de raad voor te leggen.

In de overwegingen voor de motie van D66, CDA en PvdA-GL werd aangegeven dat reclamezuilen landschaps- en lichtvervuiling veroorzaken, dat een reclameheffing past bij het principe ‘de vervuiler betaalt’ en dat de exploitant (de vervuiler) aanzienlijke inkomsten kan genereren met reclamezuilen. Ook werd erop gewezen dat de gemeente Amsterdam vanaf 2020 een reclameheffing invoert met een specifiek tarief voor reclamezuilen van 5000 euro per vlak. De partijen die de motie indienden vertegenwoordigen 8 van de 21 stemmen in de raad.

De VVD was uit ‘principe’ tegen de motie. Mark du Maine: “Wij houden niet van belastingen, dus we zijn niet voor reclamebelasting.” Voor een meerderheid was dus in ieder geval de steun nodig van Gemeentebelangen. Harry van Gemert (GB) had aanvankelijk zijn bedenkingen. Hij wees erop dat er legio vormen van lichtreclame zijn zoals bijvoorbeeld reclamezuilen bij bezinepompen en hij wilde niet dat die allemaal belast worden. Na twee schorsingen en een aanpassing van de motie liet GB de bezwaren tegen een onderzoek naar de haalbaarheid van de heffing vallen. Het college gaat de mogelijkheden nu onderzoeken, maar er is op voorhand nog geen meerderheid in de raad voor een eventuele reclameheffing. De motie werd niet gesteund door de raadsleden van de VVD en Bregje Peijnenburg (GB).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

DePetrus vraagt hulp van vrijwilligers

Ingezonden mededeling Binnen Ontmoetingscentrum DePetrus werken vijf organisaties samen: bibliotheek Babel, het Vughts Museum, Stichting …