Belangrijke projecten in commissievergadering Vught 20 april

Op donderdag 20 april worden in Vught belangrijke voorstellen behandeld in de commissievergadering, o.a. voor de oplossing van de ruimteproblemen bij de 2 basisscholen die nu thuis zijn in Het Kwartier in het Stadhouderspark.

De commissieleden krijgen 2 voorstellen voorgelegd waaruit ze een keuze moeten maken. Het ene voorstel behelst het beschikbaar stellen van een krediet van 16,73 miljoen voor het bouwen van een gebouw voor basisschool ‘Het Molenven’ aan de rechterzijde van ‘Het Kwartier’ (variant 2a/2b). Het andere collegevoorstel gaat over een krediet van 15 miljoen voor het bouwen van een nieuwe school voor ‘Het Molenven’ op het terrein op de hoek van de Kennedylaan/Loonsebaan. De schoolbesturen zijn voor het ‘ontkoppelen’ van beide scholen. Ook zijn ouders, die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid rond Het Kwartier, een petitie gestart waarin wordt aangedrongen op de splitsing van de twee scholen. De commissieleden moeten bepalen naar welk voorstel hun voorkeur uitgaat. In de raadsvergadering van 25 mei wordt gestemd over de voorstellen.

De commissie buigt zich donderdag ook over het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor ‘De Wieken’. Daarbij gaat het over de plannen voor 6 deelgebieden in de buurt van het Moleneindplein, te weten de voormalige Willibrordusschool, de Lidwinasporthal, de voormalige Lidwinaschool, de Misha de Vriesschool, Pax Bonum en 2 particuliere kavels. De eerste 4 locaties zijn eigendom van de gemeente.

De vergadering begint om 20.00 uur in het raadhuis. Deze avond is inspraak mogelijk.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …