Begrotingsvergadering Vught 3 november

Donderdag 3 november wordt in Vught de belangrijke raadsvergadering gehouden waarin de begroting voor 2023 definitief wordt vastgesteld. Dit is tot nu toe het enige bespreekpunt van de avond, want over de Bestuursrapportage over de maanden mei tot en met augustus 2022, die ook moet worden vastgesteld, zal niet meer worden gedebatteerd, omdat alle fracties het collegevoorstel als een ‘hamerstuk’ hebben bestempeld.

Bij de behandeling van de begroting in de commissie is gebleken dat een aantal fracties met moties willen komen om de begroting 2023 alsnog op een paar punten bij te stellen. De begroting voor volgend jaar geeft nu al een overschot van 424.000 euro te zien, door de positieve uitkomst van de septembercirculaire zal dit oplopen naar 963.000 euro. De verwachte extra inkomsten van 539.000 zullen echter pas in BURAP 1 van 2023 worden verwerkt. De extra ruimte die nu al bekend is, willen enkele fracties o.a. benutten om een VVD-voorstel waarin werd voorgesteld het nieuwe Sociaal Fonds van 500.000, dat voor het eerst in de begroting 2023 is opgenomen, op te hogen naar 1 miljoen. Dit om, naast de particuliere noodgevallen door o.a. de stijgende energiekosten, ook verenigingen en instellingen te kunnen helpen die in de problemen raken. Verder waren er in de commissievergadering over de begroting nog geluiden te horen over verlaging van de woonlasten, extra uitbreiding van het aantal boa’s naar 7,5 fte en het stroef verlopen van de woningbouw in Vught, maar of daarover nog moties of amendementen komen, die kans maken op een meerderheid, moet worden afgewacht. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is ook via internet te volgen via de gemeentewebsite: vught.nl.

Kijk ook bij

Verkoop 10 woningen in Marktveldplein gestart

Green Real Estate maakt bekend op 8 december 2023 te starten met de verkoop van …