Begroting Vught

Donderdag 9 november ging de Vughtse raad akkoord met de begroting 2018 en de Meerjarenbegroting 2018-2021. De begroting laat, na de laatste aanpassingen, een klein tekort zien. Gezien de positieve verwachtingen voor de jaren daarna waren alle partijen tevreden over de cijfers. Toch stemde de SP tegen de begroting. De partij vindt dat er de komende jaren niet genoeg sociale huurwoningen in Vught worden gebouwd waardoor er voor jongeren te weinig mogelijkheden zijn om zich in Vught te vestigen.

Guus van Woesik (Gemeentebelangen) was eveneens tevreden over de financiële  situatie voor de komende vier jaar, maar hij waarschuwde voor de periode na 2021. In een passage in de begroting wordt erop gewezen dat er  dan op basis van de kengetallen nauwelijks nog ruimte is om tekorten of extra lasten binnen de begroting op te vangen. Van Woesik: “De extra financiële middelen door opbrengsten vanuit het grondbedrijf zijn dan voor een belangrijk deel opgedroogd en grondposities  voor grootschalige bouwprojecten  binnen de huidige gemeentegrenzen zijn er niet. Mogelijkheden om grote bouwprojecten te realiseren die ten koste gaan van natuur en landschap zijn voor onze partij onbespreekbaar.” Van Woesik vindt daarom dat er nu al gezocht moet worden naar middelen om t.z.t. extra inkomsten te verwerven. Die zouden o.a. gevonden kunnen  worden in het programma ‘Recreatie en Cultuur’ door de Vughtse culturele parels te promoten en met name door, in samenwerking met de regio, de ‘Vestigingslinie 1629’ te ontwikkelen. Van Woesik: “Wat een toeristische klapper zou het zijn als we de ‘de linie’ voor het jubileumjaar 2029 op de werelderfgoedlijst  van Unesco zouden kunnen krijgen.

Lees het volledige artikel in de uitgave van Het Klaverblad van 15 november. PDF versie: klik hier.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …