Begroting Vught 2021: ‘Van Italiaanse toestanden is geen sprake!’

De oppositiepartijen in de Vughtse raad zien de Vughtse begroting 2021 als het begin van het ‘einde’, maar de coalitiepartijen en het college zitten er een heel stuk relaxter in. Het Brabants Dagblad kopte enige weken geleden ‘Italiaanse toestanden in Vught’ terwijl wethouder Toine van de Ven in de Gezamenlijke commissievergadering van donderdag 29 december de commissieleden verzekerde: “De Provincie gaat deze begroting geheid goedkeuren, de schuldenquota is hoog, maar de begroting is structureel sluitend. We kunnen aan al onze verplichtingen voldoen.

Rutger Jans (CDA) noemde de laatste begroting van het huidige college dramatisch met een schuldenlast van 110 miljoen, goed voor een schuldquote van 158%, die de komende jaren nauwelijks omlaag gaat. Jans: “ 130 % wordt algemeen als maximum aanvaard, dat is 88 miljoen. Die miljoenen zullen de komende jaren terugbetaald moeten worden en kunnen niet gebruikt worden voor voorzieningen die nodig zijn. Onze schuldenpositie is onhoudbaar. ” Mark du Maine (VVD) wees Jans erop dat het CDA medeverantwoordelijk is voor minstens 96 miljoen van deze schulden. “Het CDA heeft alléén tegen de investering in VKA + (N65) gestemd en daarbij gaat het over 14 miljoen.” Dianne Schellekens (D66) nam het B&W vooral kwalijk dat de motie, waarin het college werd verzocht in 2020 te komen met voorstellen om de schuldenpositie te verbeteren, niet is uitgevoerd. “De buikriem is niet aangehaald, bezuinigingen schuiven we door naar de nieuwe raad. Er is nu weinig financiële ruimte om iets te doen aan de knelpunten in het lokale wegennet, de bruggen en ook aan de energietransitie.”

Michel Versteeg (GB) vond het, in het licht van het slechte beeld dat door de oppositie wordt geschetst, opmerkelijk dat de gemeente Boxtel zegt jaloers op Vught te zijn. Daarnaast vroeg hij zich af waarom de oppositie geen oplossingen aandraagt, hij hoopt die in de raadsvergadering van 5 november wel te horen. Ook vroeg hij zich af hoe hij de wensen moet zien waarmee de partijen, die nu schetsen hoe slecht de gemeente er voorstaat, in hun verkiezingsprogramma komen. Versteeg: “Pas als deze begroting kort na 1 januari 2021 wordt herzien, weten we precies hoe Vught ervoor staat.” Mark du Maine (VVD) was van mening dat de begroting er nog niet zo slecht uitziet met een OZB-verhoging van slechts 1,5 % om de geldontwaarding te compenseren. “In Wassenaar, het Vught van het Westen, moet de OZB al drie jaar op rij met zo’n 5% omhoog en dit keer met 6,6 %!” Van Italiaanse toestanden wilde hij al helemaal niets weten: “Vught heeft al vele jaren overschotten op de begroting, in Italië hebben ze nog nóóit een overschot gehad.” Du Maine verwacht dat de samenvoeging met Helvoirt voor betere kengetallen op het gebied van schuldquote en solvabiliteit in Vught zal zorgen, omdat de gemeente Haaren aanzienlijk minder schulden heeft en Helvoirt ook wel wat tafelzilver zal meebrengen. Rutger Jans vroeg om opheldering: “Dus de bruidsschat die Helvoirt meebrengt moet Vught uit de financiële problemen helpen? Du Maine probeerde het nog een keer duidelijk te maken met een voorbeeld: “Stel, ik heb 10.000 euro schuld en ik kom een aantrekkelijke vrouw tegen -de kans lijkt me niet zo groot, maar je weet nooit- die 10.000 euro op de bank heeft staan dan hebben we met z’n tweeën nul schuld. Dat poetst mijn schuld niet weg, maar de gemiddelde schuld wordt lager. Dus een samengaan met Helvoirt zorgt voor een lagere schuldquote en een hogere solvabiliteit.“

Onzin
Wethouder Toine van de Ven vindt het ook onzin om van Italiaanse toestanden te spreken. Hij denkt dat Vught er, ondanks de hoge schulden, redelijk goed voorstaat. “De schuldquote zegt lang niet alles. Er zijn gemeenten met een schuldquote van onder de 100 en een solvabiliteit van 40 % die enorm moeten bezuinigen. Dat komt omdat ze géén structureel sluitende begroting hebben zoals Vught. Zo heeft Zoetermeer met een schuldquote van 24 en een solvabiliteit van 57% nog steeds een begrotingstekort, ondanks dat er 14 miljoen bezuinigd is. Dan weet ik wel waar ik liever wil wonen. Het is 100% zeker dat onze begroting door de Provincie wordt goedgekeurd. Ons weerstandsvermogen is ruim voldoende en er is ruimte om te investeren in onderwijs en de infrastructuur.” Van de Ven wees er ook op dat het college de raad wel degelijk een ombuigingsdocument had aangeleverd.

Kijk ook bij

Afhaalbieb geopend

DePetrus is zeker nog gesloten tot 10 februari. De afhaalbieb is wel geopend. De afhaaltijden …