Commissievergadering Begroting 2020 gemeente Vught

Donderdag 31 oktober bogen de Vughtse raadsleden zich in een gezamenlijke commissievergadering over de begroting 2020, die donderdag 7 november in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Voorafgaand aan de vergadering hadden de oppositiepartijen een groot aantal technische vragen gesteld, die keurig door het college waren beantwoord. Daaruit viel al af te leiden dat de discussie vooral zou gaan over de schuldenpositie van Vught, die de komende jaren hoog gaat oplopen.

Suzanne van Wiggen (SP) richtte haar pijlen vooral op het feit dat het college, ondanks dat de raad daarom had gevraagd bij de behandeling van de Kadernota in juni, niet tijdig met een voldoende diepgaand bezuinigingsvoorstel was gekomen. Ze had liever gezien dat het wél compleet was geweest om goede afwegingen te kunnen maken. Wethouder Toine van de Ven zette kanttekeningen bij de kritiek van de SP. Hij wees erop dat de afdeling financiën veel extra werk had moeten doen in verband met de eisen van de nieuwe accountant, maar er desondanks in geslaagd was te komen met een bezuinigingsnota die voor 80 à 90% liet zien waar keuzes gemaakt kunnen worden. Bovendien hield hij de SP voor dat de raad bij behandeling van de Kadernota géén moties had afgegeven om richting te geven aan het sluitend maken van de begroting. Overigens had het college zelf al bij de presentatie van de begroting aangegeven dat het er niet in geslaagd was de ideale bezuinigingsnota aan te leveren, maar daarbij moet worden aangetekend dat er waarschijnlijk in Vught nog nooit zoveel bezuinigingsmogelijkheden zijn aangegeven als dit keer.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 6 november. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Dit moet je weten over een PayPal online casino

Ingezonden mededeling Wat is PayPal precies en hoe werkt het? Het meest voor de hand …