Basisscholen op bezoek bij de slechtvalken

Leerlingen van Vughtse basisscholen hebben de afgelopen weken de slechtvalken bezocht die op DePetrus hebben gebroed. Deze buitenles is onderdeel van de serie ‘Naar buiten allemaal!’, die is ontwikkeld met ‘Natuur en Milieu Educatie’ (de samenwerkende basisscholen ondersteund door Elly Vermaat).

Veel kinderen kwamen voor het eerst van hun leven in DePetrus en keken daar hun ogen uit. Ze hebben via de webcam naar de slechtvalken gekeken en met behulp van grote foto’s gesproken over gedrag en leefwijze van deze bijzondere dieren. Buiten kregen ze in kleine groepjes een tasje mee met o.a. een verrekijker en materiaal om sporen te verzamelen. Hellen Klerkx, leerkracht van De Piramide: “De kinderen waren buiten zo enthousiast dat ze niet meer wilden stoppen met waar ze mee bezig waren. Ze waren heel zuinig op het materiaal – eentje riep spontaan: “Wow, dit zijn wel echt goeie verrekijkers!” De leerlingen waren apetrots toen ze met hun kijkers zelf de slechtvalken zagen. Freddy Loeffen, leerkracht van De Lichtstraat, is verbaasd hoeveel de kinderen zelf al over de slechtvalk wisten en de vragen die ze stelden: waarom hebben de slechtvalken geen hoogtevrees en waarom worden ze zo jong al geringd? Hij vertelt hoe enthousiast de kinderen buiten met plastic handschoenen en een bakje van alles verzamelden zoals botjes en veren. “Ze vonden het eerst een beetje eng, maar hun propvolle bakjes waren als een schatkist voor ze.” Voor het binnenprogramma werd zijn school ontvangen in Huize Elisabeth met een glaasje limonade. De ontmoeting tussen jong en oud leverde mooie momenten op.

Jonge slechtvalken
Eind mei zijn de 3 jonge slechtvalken uitgevlogen, ze zijn af en toe nog via de livestream in de nestkast te zien, maar vooral op en rond de Petruskerk en de Lambertustoren. Naar verwachting trekken de jonge slechtvalken eind deze maand weg en blijven de ouders op DePetrus. Als er geen verstoring plaatsvindt, zal hetzelfde koppel volgend jaar in maart opnieuw broeden. De Werkgroep Slechtvalken Vught, die alle activiteiten organiseert, werkt inmiddels samen met het Koning Willem I College. Studenten van Het Talent Atelier hebben een logo gemaakt en werken aan een interactieve website. Naast informatie over de slechtvalken wordt daarin het activiteitenprogramma opgenomen en tips gegeven hoe je in je leefomgeving de natuur een handje kunt helpen. Met Centrum Management Vught wordt overlegd over gezamenlijke activiteiten met de winkeliers in het centrum. De vrijwilligers die met inzet en plezier alles mogelijk maken, hebben door de grote belangstelling inmiddels versterking gekregen. Contact: info@slechtvalkenvught.nl.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …