Avulo TV kan aan de slag!

AvuloFM heeft de gevraagde subsidiegelden binnen, de afspraken met de gemeente zijn vastgelegd dus de lokale omroep kan beginnen met de verdere uitwerking van de plannen. Het is de bedoeling dat de TV uitzendingen uiterlijk 1 mei van start gaan. Daarvoor zullen al beelden via de website te zien zijn.

In een raadsinformatiebrief heeft het college van B&W de Vughtse raad op de hoogte gebracht van het vervolg op de besluiten die in de raadsvergadering van 14 december 2017 over het faciliteren van lokale televisie door AvuloFM voor de periode van januari 2018 tot en met december 2020 zijn genomen. De gemaakte afspraken zijn in een beschikking d.d. 11 januari 2018 vastgelegd. Met de extra subsidiegelden zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
– Avulo FM maakt de mensen die de evenementen niet kunnen bijwonen via televisie deelgenoot van Koningsdag, carnaval en de intocht van Sinterklaas.
– Avulo FM maakt televisieverslagen van de jeugdweek, IJsbaan, ‘Schatten van Vught’ en van gemeenteraadsvergaderingen, onder voorbehoud van het kunnen aantrekken van een politiek verslaggever.
– Naast de dagelijkse uitzending van radio- en televisieprogramma’s plaatst AvuloFM dagelijks nieuwsberichten op haar website, Facebook en Twitter.
– Ook plaatst de omroep gemeentelijk nieuws op de kabelkrant. Hierover zal in overleg met de afdeling communicatie van de gemeente Vught nadere afspraken worden gemaakt.

Avulo is er vrij in hoe het artistiek en journalistiek invulling geeft aan deze activiteiten. Onderdeel van deze afspraken is dat uiterlijk 1 mei 2018 of zoveel eerder als mogelijk distributie via het tv-kanaal zal worden verzorgd. Omdat er al vanaf januari 2018 subsidie zal worden verstrekt, zorgt AvuloFM voor nieuwsbeelden van in ieder geval de volgende evenementen:
Koningsdag, Vrijmarkt 2018, Lintjesregen 2018, Carnaval 2018, Open dag DePetrus, de officiële opening van DePetrus en de gemeenteraadsverkiezingen. AvuloFM zorgt voor distributie van deze beelden via haar eigen website, Facebook en/ of Twitter vanwege het vooralsnog ontbreken van het tv-kanaal.

Verantwoording
AvuloFM dient de besteding van de subsidie transparant te verantwoorden door voor 1 mei van het jaar, volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verstrekt, de jaarrekening en het jaarverslag met een verantwoording van de activiteiten die de omroep op basis van de beschikking moet leveren, in te dienen bij de gemeenteraad. Deze verantwoording wordt aangemerkt als een aanvraag tot vaststelling van de subsidie over dat jaar. Bij de vaststelling van de subsidie, zal -volgens afspraak- 50% van de netto reclame-inkomsten in mindering gebracht worden op de subsidie. Daarnaast is AvuloFM uitgenodigd voor een jaarlijkse openbare informatiebijeenkomst waar de gelegenheid wordt gegeven om de activiteiten over het afgelopen jaar te presenteren. Ook is er de afspraak gemaakt om twee maal per jaar bestuurlijk overleg te voeren over de voortgang. Afsluitend is er in overleg afgesproken dat, zodra het technisch mogelijk is om kijk-en luistercijfers te leveren, AvuloFM deze verstrekt. Hierbij geldt het voorbehoud dat de providers kunnen weigeren deze te leveren of bij te houden, in welk geval Avulo deze niet zal hoeven te verstrekken. AvuloFM zal wel actie moeten ondernemen om de providers zoveel als mogelijk te bewegen de cijfers beschikbaar te maken. Deze cijfers worden gebruikt in de evaluatie die uiterlijk na drie jaar zal plaatsvinden.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …