Appartementencomplex naast Roucouleur?

In de rondvraag van de commissie ‘Ruimte’ vroeg Dianne Schellekens wat er bekend is over de plannen van De Mandemakers Groep voor de bouw van een appartementencomplex naast het kasteeltje Roucouleur aan de Glorieuxlaan. Wethouder Peter Pennings stelde dat Mandemakers eigenaar is van het perceel en dat het hem dus vrij staat te komen met een plan voor bebouwing. Het college zal over de aanvraag van de omgevingsvergunning een mening vormen en komt daarna naar de gemeenteraad toe. Wat er op het terrein wel en niet mag, ligt volgens de wethouder nog niet vast in een bestemmingsplan. Dat zal er eerst moeten komen en daarover moet de raad t.z.t. een beslissing nemen.

Kijk ook bij

Pilotenhulp en de vooroorlogse Werkliedenvereniging

In de meest recente uitgave van ‘Schatten van Vught’ vertelt Wieke Schrover over een dramatische …