Vooraanzicht gevel aan de Van de Pollstraat

Antwoord Vughts college op vragen D66 over Schoonveld

Het Vughtse college heeft geantwoord op de schriftelijke vragen die D66 op 6 mei stelde over de ontwikkelingen rond het bouwproject op het terrein van gebouw Schoonveld op de hoek van de Pollstraat-Van Heeswijkstraat. D66 stelde dat de prijzen ten onrechte verhoogd werden, dat de omwonenden slecht geïnformeerd zijn en dat er in plaats van 6 extra parkeerplaatsen, minder parkeerruimte komt.

Het college wijst er voorafgaande aan de beantwoording op dat de Vughtse raad in mei 2018 heeft besloten om de maximumprijzen waarvoor in Vught gebouwd mag worden op te trekken in verband met de snel stijgende bouwkosten en de eis om ‘gasloos’ te bouwen. De maximumprijs van 200.000 euro voor goedkope woningen ging daardoor omhoog naar 250.000 v.o.n. en van middeldure woningen naar 250.000 tot 400.000 euro. Volgens D66 werden de appartementen op Schoonveld nu aangeboden in het middensegment en de vier woningen in het dure segment boven de 400.000 euro.

Klopt niet
Het college vraagt zich in het antwoord aan D66 af waarop de vragen gebaseerd zijn. De ontwikkelaar heeft bij navraag door de gemeente aangegeven dat hij het bedrag van 250.000 euro onverkort handhaaft. Ook de stelling dat de realisatie van de 4 eengezinswoningen in het dure segment boven de 400.000 euro vorm krijgt, is volgens het college onjuist. Het college schrijft: “Wij hebben het idee, dat u het huidige plan beoordeelt op basis van kaders, die niet meer actueel zijn.”
Ook de opmerking van D66 dat er minder parkeerplaatsen komen, is volgens het college onjuist. “Binnen het plangebied worden in totaal 39 parkeerplaatsen gerealiseerd. Van deze 39 parkeerplaatsen zijn er 20 ‘eigen’ parkeerplaatsen, die direct aan de woningen zijn toegewezen. Er zijn 19 openbare parkeerplaatsen voor de tafeltennishal, openbaar gebruik en het ‘bezoekersparkeren’ van de woningen (dubbelgebruik). Ook komen er nog twee parkeerplaatsen bij, die in de openbare ruimte komen. Hiermee voldoet het plan aan de vereiste parkeernormen, die in het gemeentelijk beleidskader ‘Parkeerbeleid en Parkeernota 2013-2022’ zijn vastgelegd.

Boven Van de Pollstraat en rechts Van Heeswijkstraat

Informatie omwonenden
Als antwoord op de D66-vraag over het betrekken van de omwonenden bij de plannen schrijft het college: “Oorspronkelijk was er géén mogelijkheid opgenomen in het bestemmingsplan om de locatie Schoonveld om te zetten naar woningbouw. De mogelijkheid hiervoor is opgenomen in de herziening van het bestemmingsplan, door middel van een uitwerkingsbevoegdheid voor ons College. Omwonenden zijn hier niet actief op gewezen en waren hierdoor verrast. Ook speelde hierbij mee dat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd tijdens de vakantieperiode. Als wij terugkijken op de wijziging van het bestemmingsplan en de procedure die daarvoor is gevolgd, dan zouden wij dit nu anders doen. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan en het vormgeven van het ontwerp voor het plan zijn de ingebrachte reacties van omwonenden in het ontwerp verwerkt. Zo is afgestapt van het realiseren van één bouwvolume over 4 lagen hoog en is gekozen voor het huidig ontwerp. Hierbij is de bouwmassa verkleind en bestaat het ontwerp uit 16 appartementen en 4 grondgebonden woningen. Door het opnemen van de woningen, die bestaan uit twee bouwlagen met een kap, is aansluiting gezocht bij de bestaande omgeving.”

Inmiddels is een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit is op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt. Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning. De verkoop van de woningen wordt op dit moment voorbereid.

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …