Amendement PvdA-GL behoud vrij besteedbaar bedrag pgb jeugdhulp verworpen

PvdA-GL diende in de raadsvergadering van donderdag 25 maart een amendement in bij de behandeling van de nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Vught 2021. De partij wilde dat het vrij besteedbaar bedrag in de pgb gehandhaafd bleef. Het amendement kreeg steun van GB en SP, maar een meerderheid van VVD, D66 en CDA stemde tegen. Daardoor werd het amendement met 11 stemmen vóór en 12 tegen verworpen.

Ouders van kinderen met een beperking hadden in een brief bezwaren ingebracht tegen het afschaffen van het vrij besteedbaar bedrag in het Persoonsgebonden Budget (pgb) in de Verordening Jeugdhulp. Ouders hechten als pgb-houders veel waarde aan de flexibiliteit die het vrij besteedbaar bedrag geeft, ook al is het gemaximeerd tot een beperkt deel (1,5%). In de overwegingen bij het amendement gaf PvdA-GL aan dat het vrij besteedbaar bedrag in nationale wetgeving is toegestaan en dat er derhalve geen rechtsongelijkheid bestaat ten opzichte van mensen die kiezen voor zorg in natura.

Nino de Lange (PvdA-GL) betoogde dat het vrij besteedbaar bedrag – variërend van 250 tot 1250 euro – ouders in staat stelt vrijwilligers en mantelzorgers in het netwerk rondom het kind tegemoet te komen in hun betrokkenheid en ook dat het vrij besteedbaar bedrag een onderdeel is binnen het toegekende budget voor de zorg en dus niet leidt tot een extra bedrag daar bovenop. Het bedrag is bedoeld voor (kleine) uitgaven en administratieve kosten die te maken hebben met het pgb. Ook de kosten voor arbeidsbemiddeling van een bemiddelingspartij (met een Per Saldo Keurmerk), vallen hieronder. De pgb-budgethouder kan het vrij besteedbare bedrag in één keer of verspreid over meerdere momenten declareren. De Sociale Verzekeringsbank laat aan de pgb-budgethouder weten wanneer dit mogelijk is en hoe de budgethouder dit kan doen. Wethouder Fons Potters ontraadde het amendement met klem. Volgens hem werkt het rechtsongelijkheid in de hand en moet de keuze voor een pgb niet aantrekkelijker worden dan voor hulp in natura. Volgens De Lange is het géén geldkwestie en zijn de tarieven voor pgb en natura hetzelfde. Bovendien zou uit de cijfers blijken dat pgb-houders minder zorg inkopen dan ouders die gebruikmaken van zorg in natura.

Andere partijen wilden weten wat het de gemeente Vught extra gaat kosten als het amendement werd aangenomen. Volgens wethouder Potters was dat heel moeilijk uit te rekenen, maar mogelijk zou het om een bedrag van 100.000 euro gaan. Potters: “Maar dat kan ik niet goed onderbouwen.” Volgens De Lange klopte de bewering van de wethouder niet: “De 1,5% komt uit het zorgbudget en komt er niet bovenop. Er is dus geen sprake van rechtsongelijkheid.” Andere partijen wezen erop dat de administratieve kosten voortaan worden betaald door de Verzekeringsbank en dat de noodzaak voor het vrij besteedbare bedrag van 1,5% daardoor overbodig was geworden.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …