IJvonne de Jong

Als u uw zaken niet meer zelf kunt regelen

Het is goed om eens stil te staan bij de situatie als u of uw partner zelf niet meer kan handelen. Wat zijn dan de gevolgen? Wat kunt u zelf vooraf al regelen? Wie moet in dat geval uw belangen behartigen? Door hier tijdig over na te denken, kunt u uw zaken of van uw naasten regelen. Zodat u en uw partner de regie in handen houden.

IJvonne de Jong, kandidaat-notaris, zal op vrijdag 9 oktober van 10.30 tot 12.30 uur in DePetrus (Heuvel 2, Vught) in eenvoudige en begrijpelijke taal uitleg geven over genoemde problemen. Deze bijeenkomst is ook voor mantelzorgers. Die krijgen vaak veel op hun bordje om te regelen voor degene voor wie ze zorgen. De bijeenkomst wordt georganiseerd op initiatief van Ouderen Samen en in samenwerking met de werkgroep Financieel Veilig. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Welzijn Vught, via mail info@welzijnvught.nl of telefonisch 073-6565350.

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …