Alle groene beetjes helpen

In maart heeft Natuurgroep Gestel flink de handen uit de groene mouwen gestoken. In het Gestelse park De Beek zijn bijna 700 boompjes geplant voor een Tiny Forest. En bij de Hooidonk in Den Dungen vormen de laatste, tijdelijk ingekuilde 200 meidoorns van het Plan Boom 2020 nu een permanente ecologische haag op een voorheen open particulier terrein.

In totaal heeft Natuurgroep Gestel 2700 bomen geplant tussen november en maart. Daarmee heeft ze haar steentje bijgedragen aan de leefbaarheid en de biodiversiteit in de gemeente Sint-Michielsgestel. Het boomplantseizoen van de NatuurWerkgroep is nu voorbij; de voorbereiding voor grootse aanplant in het najaar wordt weer bijna in gang gezet. Containerplanten kunnen wel het hele jaar geplaatst worden.

Particuliere tuinen
Juist voor de particuliere tuinen gaat het groenseizoen nu pas van start. Evenals in 2020 is er ook dit jaar – nu het reizen nog steeds beperkt is – weer volop belangstelling voor tuinieren. Met de warme zomers van de afgelopen jaren winnen de mediterrane tuinen volop aan populariteit. Michiel van de Langenberg: “We lijken het te gaan beleven dat Nederland nog een goed wijnland gaat worden.” Voor wie een extra bijdrage wil leveren aan de biodiversiteit heeft Natuurgroep Gestel een paar tips: juist randbeplanting – heggen, hagen en houtsingels – zorgt ervoor dat dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Daarbij bedient een gemengde haag of houtsingel veel meer soorten dan een eenvormige groene afrastering en is daardoor bevorderend voor de biodiversiteit.
Over het algemeen leveren wintergroene soorten een minder grote bijdrage aan de biodiversiteit. Op sommige plekken is het vast niet erg als de haag of singel zijn blad verliest? En het afgevallen blad mag er gerust de hele winter blijven liggen.
Inheemse boomsoorten genieten de voorkeur, omdat er minder kunstgrepen aan te pas hoeven te komen voor de kweek en verspreiding; bovendien zijn ze van groter ecologisch nut: er leven veel meer diersoorten op een Hollandse eik dan bijvoorbeeld een Amerikaanse vogelkers. Ook zullen inheemse bomen en struiken doorgaans minder snel woekeren.

Tuinverharding
Kijk eens kritisch naar uw tuinverharding: zijn die tegels van groot belang of kan het groener? Van de Langenberg: “Met verspreide stenen in plaats van een tegelplaats bevorderen we samengebruik: de tegels om schone schoenen te houden en het groen ertussen voor dieren en zaden om zich te verplaatsen. Het belang van ‘ontstenen’ wordt met de opwarming en verdroging van steeds groter belang: groen geeft koelte en houdt water vast. En als we nectarrijke planten opnemen, doen we een extra stap voor de wilde bijen en andere insecten.”

Kappen van bomen
Natuurgroep Gestel heeft de afgelopen weken veel vragen gekregen over het kappen van bomen door de gemeente. De vereniging ziet erop toe dat de gemeente zich houdt aan het in het najaar van 2020 goedgekeurde Bomenbeleidsplan. Dat vermeldt onder meer het uitgangsprincipe van herplanten na kappen van laanbeplanting. In een aantal gevallen legt de gemeente de keuze terug bij de burger. En wat blijkt? Veel mensen willen géén boom terug. Van de Langenberg: “We gunnen iedereen de vreugde die het ontluikende groen oproept en de bewondering voor het verkleurende blad en de sporen in het bladgroen. Helpt u ons mee uw buren te overtuigen van het belang van groen, ook voor onze eigen gezondheid?”

Zie de activiteiten: www.natuurgroepgestel.nl.

Kijk ook bij

Voorbereidingen Zomerschool Vught in volle gang

Nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd en steeds meer 55-plussers zijn gevaccineerd, is er goede …