Albert Verlinde op trappen raadhuis in Vught

Albert Verlinde: “Je moet elkaar altijd in de ogen kunnen kijken”

Het is een roerig moment waarop Albert Verlinde zijn eerste schreden zet op het pad van de Vughtse politiek. Als raadslid voor de VVD maakte hij op 21 januari zijn debuut in de eerste raadsvergadering na de herindelingsverkiezingen. Roerig niet alleen vanwege corona, maar ook door de enigszins bevreemdende vorming van de nieuwe coalitie (PvdA-GL, VVD, CDA en D66), waaraan Gemeentebelangen, ondanks het vertrouwen van de kiezer, niet meer deelneemt.

Door Ada Imming

Die nieuwe coalitie staat volgens eigen zeggen voor een nieuwe bestuurscultuur die open, transparant, kritisch en constructief moet worden. Maar de formatieverslagen en alle bijbehorende stukken worden, ondanks het verzoek van Gemeentebelangen, niet openbaar gemaakt. Albert Verlinde vindt dat er niet de indruk mag ontstaan dat er stiekeme afspraken zijn gemaakt. “De formatieverslagen zijn van tevoren niet openbaar gemaakt omdat we dat zo hebben afgesproken. En zo’n afspraak moet je nakomen natuurlijk.”
Hij wordt door zijn fractie voorgedragen om zitting te nemen in de nieuw te vormen commissie Bestuurlijke Vernieuwing en vindt dat je je vooral in deze moeilijke tijd aan de spelregels moet houden. “Net als in het bestuursakkoord hadden we van tevoren eigenlijk ook inzage moeten hebben in de moties die naar aanleiding daarvan werden ingediend. Dan hadden we ons daarin kunnen verdiepen. Ik hoop dat dat in de toekomst mogelijk wordt.”

Leuke sfeer
Albert Verlinde is wel bekend met de politiek, maar niet met het systeem. Daar moet hij zich in verdiepen en dat lukt goed met de volgens hem uitstekende steun van de griffie. “Het is even druk. Ik moet ook veel lezen. Zo kom ik er beter in. Er is een leuke sfeer tussen de fracties en we hebben geen last van oude rancunes. Het is logisch dat Gemeentebelangen de meeste spanning heeft met D66 en CDA, maar ze moeten toch door met elkaar.”
Volgens Verlinde begrijpt ook iedereen dat wel, want er gebeurt zoveel in Vught: de N65, het spoor en corona. “Iedereen heeft het recht om te voelen wat hij of zij voelt. VVD en PvdA-GL zijn niet van standpunt veranderd, dus die partijen kan niets verweten worden”, aldus Verlinde. “Misschien moeten we samen eens positief om de tafel gaan zitten.”

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 3 februari. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …