Afscheid Fons Potters (D66) als wethouder

Aan het eind van de raadsvergadering van woensdag 6 juni nam de Vughtse raad afscheid van Fons Potters (D66) als wethouder. Burgemeester Van de Mortel liet in het kort de politieke carrière van de vertrekkende wethouder de revue passeren; daarbij memoreerde hij dat Potters op 28 april 2010 debuteerde in de raad nadat fractievoorzitter Wilbert Seuren namens D66 deel uit ging maken van het College van B&W.

Fons Potters

Van de Mortel: “Hij zat in zijn 5 jaar als raadslid als een bok op de haverkist die het college het vuur na aan de schenen legde.” Het was uniek dat Potters op 9 juli 2015 ‘onder voorbehoud’ werd benoemd tot opvolger van Wilbert Seuren. Dat voorbehoud had te maken met de vraag of Seuren al dan niet benoemd zou worden tot wethouder in Eindhoven. Van de Mortel: “In het college ontpopte Potters zich tot een gedegen bestuurder ook qua uiterlijk. We hadden vooraf gewed of hij in pak en das zou verschijnen, maar er was sprake van een totale metamorfose. Benieuwd hoe dat met de heer Van de Ven zal gaan.” De burgemeester stipte aan dat Potters geen tijd had om zich in te werken op de belangrijke dossiers als N65 en het spoor, maar dat heeft niet verhinderd dat hij belangrijke resultaten heeft geboekt op dit terrein. Van de Mortel: “Hij heeft in de onderhandelingen gevochten als een leeuw tegen het schrappen van de middelen – waarmee alle andere gesprekspartners wel akkoord gingen – voor het verminderen van hinder door trillingen en geluid en hij heeft ook de tegenwoordigheid van geest gehad om dit in de notulen te laten vastleggen. Dat is nu voor ons de haak om alsnog daarvoor middelen te krijgen.” De burgemeester kenschetste de vertrekkende wethouder verder als een collegiaal bestuurder die doorpakt, niet houdt van lange betogen en oeverloze inzet van externe adviesbureaus, die duidelijke signalen geeft en met zijn onvolprezen humor – met een vilein tintje – een doorbraak in het college kon forceren als dat nodig was. Van de Mortel wees erop dat het wethouderschap erg veel tijd kost en daarom betrok hij ook de echtgenote van de wethouder in de bloemenhulde.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …