Computerimpressie van het interieur van DePetrus.

Afbouw en inrichting de DePetrus kan beginnen

Er is eindelijk definitief overeenstemming bereikt over de invulling van DePetrus. De vier organisaties die in de voormalige kerk onderdak krijgen, Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus en DePetrus B.V. hebben maanden intensief onderhandeld over de wijze waarop het gezamenlijke gebruik van de accommodatie kan worden ingevuld. Op maandag 29 mei ondertekenen De Petrus BV en Stichting Ontmoetingscentum DePetrus de huurovereenkomst en kan gestart worden met de afbouw en de inrichting. DePetrus belooft een schitterende en inspirerende nieuwe ontmoetingsplek in Vught-Centrum te worden.

De Vughtse Sint Petrusparochie werd al rond 950 gesticht door de aartsbisschop van Keulen. De kerk stond oorspronkelijk aan het huidige Maurickplein. De huidige Petruskerk aan De Heuvel, van architect C. Weber, werd in 1884 ingewijd. Het is een imposant bouwwerk, dat eigenlijk nog imposanter had moeten worden. Maar tijdens de bouw stortte het gedeeltelijk in, waarna de architect zijn ambities terugschroefde en ijlings een eenvoudiger gebouw ontwierp. In 2005 werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Dat gebeurde noodgedwongen vanwege het risico van vallende stenen. Een tijdlang dreigde het gebouw te worden gesloopt, maar een stichting zette alles op alles voor behoud van het gebouw als cultureel centrum. In 2011 werden plannen bekend om er een bibliotheek, muziekschool en museum in onder te brengen en het jaar daarop was de restauratie van de buitenkant van het gebouw gereed. De restauratie van de kerk was mogelijk door bijdragen van Rijk, Provincie, gemeente Vught en een groep Vughtse ondernemers die hun nek hebben uitgestoken om zonder winstoogmerk het monumentale gebouw te gaan exploiteren. Dat bleek moeilijker dan het aanvankelijk leek. Nadat de muziekschool afhaakte hebben Bibliotheek en Vughts Museum aanvankelijk geprobeerd het samen te gaan doen. Al snel werd duidelijk dat dit financieel niet haalbaar was en er nieuwe participanten gevonden moesten worden. ABZ werd bereid gevonden te verhuizen naar de DePetrus en korte tijd daarna sloot de Wereldwinkel zich daarbij aan. Deze vier organisaties gaan van DePetrus het kloppend hart van Vught maken.

Ontmoetingsplek
Om het kerkgebouw om te toveren tot een aantrekkelijke ontmoetingsplek zijn er nog een aantal werkzaamheden nodig. Bouwkundig architect Michael Bol en inrichtingsarchitect Jan David Hanrath hebben daarvoor een plan uitgewerkt. Het gaat daarbij o.a. om het plaatsen van een verdiepingsvloer in een flink gedeelte van de kerk, dat is nodig om aan voldoende vierkante meters gebruiksruimte te komen en is ook belangrijk voor de akoestiek. De nieuwe verdieping zal via een lift en 2 trappen bereikbaar worden. Daarnaast was het een hele puzzel om uit te zoeken hoe alle activiteiten ingepast konden worden. Er is volgens de berekeningen 1664 m2 nodig en er is maar 1540 m2 beschikbaar. Daarnaast wil de B.V. dat het middenvlak van de kerk een aantal dagen per jaar beschikbaar is voor grotere evenementen zoals b.v. Sinterklaasviering, muziekuitvoeringen of een autoshow. Dit wordt mogelijk gemaakt door een railsysteem in de vloer waarover de vitrinekasten en de boekenkasten verschoven kunnen worden. De vaste tentoonstelling met de highlights van het Vughts Museum zullen op 21 ‘museumeilanden’ getoond worden. In de transept aan de Kerkstraatzijde komt een ‘ambachtenstraatje’ waar b.v. de kapsalon van kapper Lamoen, een smederij en de hoefsmid zijn terug te vinden. De producten van de Wereldwinkel worden daar gepresenteerd op een kiosk. Het priesterkoor wordt ingericht voor het houden van wisselexposities van het museum. Er komen ook leslokalen, openbare werkplekken, biljarts, vergaderruimtes en creativiteitsruimtes, een servicebalie en een plek waar lezingen gegeven kunnen worden.

Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus
Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus vormt sinds vorig jaar de schakel tussen DePetrus B.V. en de gebruikers van kerk. De Stichting huurt van de B.V. en verhuurt door aan de vier gebruikers. Het stichtingsbestuur – bestaande uit voorzitter Jan Slegers, secretaris Hans Jager en penningmeester Peter Hordijk- heeft van de gemeente de garantie gekregen dat er 10 jaar lang 100.000 euro wordt bijgepast in de exploitatie van DePetrus. Dit bedrag kwam vrij omdat vanwege de verhuizing van ABZ naar DePetrus de geplande renovatie van Rozenoord niet meer uitgevoerd hoeft te worden. Voor de renovatie van dit gebouw, waarin ABZ al 30 jaar is gehuisvest, was een krediet van 1,2 miljoen beschikbaar. Het was echter zeer de vraag of dat bedrag toereikend zou zijn om het, op alle fronten gedateerde, gebouw te renoveren. Omdat Rozenoord na de verhuizing van ABZ en een aantal andere huurders vrijkomt voor nieuwe ontwikkelingen is dit voor de gemeente toch een ‘win-win’ oplossing.

Kapelletje blijft
Het ontmoetingsaspect wordt bij de invulling van DePetrus niet vergeten. Er komt een Leescafé en er kan gespeeld worden op de biljarts van ABZ. Aan de kant van de Kloosterstraat is van oorsprong op de eerste verdieping al een schitterende ruimte met goede lichtinval, die zal nu gebruikt worden als schilderatelier voor ABZ. Op de begane grond van de kerk blijft het kapelletje in het portaal gehandhaafd en ook de doopvont blijft staan. In de transept aan de kant van ’Hemels’ wordt een multifunctionele ruimte ingericht die o.a. gebruikt kan worden voor lezingen. In 2016 kon door het Vughts Museum al het depot, voorzien van een klimaatregeling die voldoet aan museale eisen, in gebruik worden genomen. Vorige week is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de laatste commerciële ruimte aan de kant van de Heuvel. Dit artikel is het eerste in een reeks artikelen over DePetrus die geschreven worden tot en met de ingebruikname naar verwachting in december van dit jaar.

Kijk ook bij

Hennepkwekerij met 300 planten in huis Vught

De politie heeft maandag na een melding een hennepkwekerij gevonden in een huis aan de …