Adviesraad Sociaal Domein Vught: “Waar zitten de problemen in jeugdzorg, zorg en welzijn?”

Natuurlijk leest u in de krant over moeilijkheden en problemen in zorg en welzijn: tekorten in de jeugdzorg, ouderen met dementie die te lang thuis moeten wonen en 18.000 mensen die een indicatie hebben voor verpleeghuiszorg en traag worden geholpen aan een plek. En zo kunnen we nog even doorgaan. Veel mensen zeggen dan ‘het gaat slecht met de zorg in Nederland’ of ‘vroeger keken we nog naar elkaar om en dat was beter’. Misschien bent u door deze berichten bang dat u geen goede zorg krijgt, als u die straks nodig hebt.

U bent niet de enige die zich hierover ongerust maakt. Gebleken is dat veel mensen met allerlei vragen zitten over hoe de zorg en welzijn eruit zullen zien in de toekomst. Niet iedereen weet waar je duidelijkheid kunt krijgen en vragen kunt stellen, die de ongerustheid kunnen wegnemen. Daar kan de Adviesraad Sociaal Domein een rol bij spelen. Deze adviesraad geeft aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad advies over hoe zorg en welzijn in Vught en straks ook Helvoirt, beter of anders kan worden georganiseerd. Want de gemeente speelt een belangrijke rol op het gebied van zorg en welzijn.

Waar zitten de problemen?
Het behoort tot de taak van de adviesraad om erachter te komen waar in Vught nou precies de problemen zitten. En hoe mensen denken dat zij beter geholpen zouden kunnen worden. Zijn er activiteiten te bedenken die voor veel mensen zinvol kunnen zijn? Daarom gaat de Adviesraad Sociaal Domein iedereen vragen haar of zijn mening te geven. Recht voor z’n raap en in uw eigen woorden. Geen omwegen, maar zeggen waar het op staat. De adviesraad vertaalt die reacties in een advies aan de gemeente. Weliswaar kan de adviesraad individuele problemen niet oplossen; wel eventueel de weg wijzen naar wie dat wel kunnen. Maar de adviesraad wil wel leren van uw ervaringen, zodat anderen niet hetzelfde overkomt en daardoor beter worden geholpen.

Donderdag 30 januari
Op donderdag 30 januari zijn leden van de adviesraad tussen 13.30 en 16.00 uur in DePetrus bereikbaar om met u te praten. U kunt dan uw ervaringen met en wensen over de zorg die de gemeente voor u heeft kwijt. Waar liggen eventuele problemen en wat zou er moeten worden georganiseerd om zorg en welzijn in Vught te verbeteren? Natuurlijk gaan de leden van de adviesraad vertrouwelijk om met uw inbreng.

www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …