Pastoor James Joseph steekt tweede adventskaars aan in de Nicolaaskerk Helvoirt en hoopt op steun voor zijn geboorteprovincie in India

Advent- en kerstactie Parochie Edith Stein

Tijdens de advent en de naderende kerst houdt de parochie H. Edith Stein Helvoirt-Vught-Cromvoirt een inzameling voor het bisdom Ootacamund in India. Pastoor James Joseph, al jaren voorganger in Helvoirt en Cromvoirt, is afkomstig van dit door corona hevig getroffen gebied in India. Speciale collectebussen staan daarvoor achter in de kerk. De MOV-groep coördineert de actie.

De werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede heeft drie doelen centraal gestemd voor deze actie. Bijdrage aan de kosten voor jeugdopleidingen, werkgelegenheid en basisvoorzieningen voor arme gezinnen in India.

Opleidingen
Pastoor James Joseph: “De overheid in India biedt geen financiële steun voor opleidingen van de jeugd. De ouders moeten zelf de kosten betalen. Het verdiende loon gaat op aan eten en kleding voor het gezin. Arme gezinnen zijn heel blij als er geld is voor vervolgopleidingen voor hun kinderen.”

Werkgelegenheid
Pastoor James Joseph: “De coronapandemie heeft grote invloed op de werkgelegenheid in India. Bedrijven sluiten en waar werk is, verdwijnt het. Gevolg: werkloosheid. Met geld uit Nederland via het bisdom in India kunnen de mensen daar een eigen bedrijfje beginnen.”

Hulp arme gezinnen
In deze moeilijke tijd steunt het bisdom waar pastoor James vandaan komt de allerarmsten met voedselpakketten en andere noodzakelijke dingen voor de getroffen gezinnen. Het bezoek aan de kerk in de coronatijd is aan regels gebonden, maar bijdragen voor deze actie kunnen sympathisanten ook overmaken naar rekeningnummer NL57 RABO 0155 403 893 t.n.v. parochie Edith Stein te Vught onder vermelding van Advents- en Kerstactie.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …