Actie Franciscaanse Gideonsbende: ‘ga krijten!’

Het thema van de vredesweek dit jaar (18 -26 september) is ‘inclusief samenleven’. Iedereen kent het gevoel dat je er soms niet bij hoort, het gevoel te worden buitengesloten. Tijdens de vredesweek en in aanloop naar het Franciscusfeest op 4 oktober organiseert de Franciscaanse Gideonsbende de actie ‘Ga krijten!’ – over vrede en buitensluiten. Het is een oproep om de vredeswens ‘vrede en alle goeds’ op de stoep te krijten. Kijk voor alle informatie over de actie op www.franciscaansebeweging.nl/franciscaanse-gideonsbende. Kijk voor meer acties en informatie rond de vredesweek op www.vredesweek.nl.

De wens ‘vrede en alle goeds’ wordt vaak door franciscaans geïnspireerde mensen gebruikt. Deze wens, waarin uiting gegeven wordt aan het diep menselijke verlangen naar een wereld van vrede, is een wens van ons allemaal. Iedereen kent het gevoel te worden buitengesloten. Sommige mensen ervaren dat ze niet gezien of gehoord worden en dat ze geen deel uitmaken van een groter geheel. Dat heeft verstrekkende gevolgen op korte en langere termijn.

De Franciscaanse Gideonsbende nodigt je uit om je boodschap van vrede te krijten: met krijtjes, op de stoep. Krijten betekent ook ‘luid schreeuwen’. Op deze manier vragen we stil en als kinderen aandacht voor het onrecht van buitensluiten of uitsluiten. Voel je weer als een kind en ga krijten. Het is een schreeuw van mensen in alle lagen van de samenleving. Maak een foto van je boodschap en tekening en stuur deze op naar info@franciscaansebeweging.nl of via de Instagram- of Facebookpagina.

De Franciscaanse Gideonsbende is een ‘bende’ van mensen binnen de Franciscaanse Beweging die zich actief inzet tegen maatschappelijk onrecht en ongelijkheid in de samenleving. De acties die zij bedenken zijn klein en eenvoudig uit te voeren. De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

Kijk ook bij

Nachtvlinders kijken tijdens de Nationale Nachtvlindernacht

Op vrijdagavond 1 en zaterdagavond 2 juli is de 18e Nationale Nachtvlindernacht van De Vlinderstichting. …