Achterstallig onderhoud park Zionsburg

De Marggraff Stichting houdt u als lezer van Het Klaverblad – op onregelmatige basis – graag op de hoogte van ontwikkelingen en vorderingen op Landgoed Zionsburg.

Begin december is de restauratie-aannemer gestart met het verwijderen van onkruid en oude bouwhekken, het inrichten van de bouwplaats en het controleren en stellen van de oude steiger. Dit laatste blijkt een lastig en tijdrovend klusje te zijn. De verwachting is dat de nieuwe steiger begin april gereed is. Daarna kan het huis worden gestabiliseerd en kan het echte restauratiewerk beginnen.

Bij het opruimen van het park en de bouwplaats zijn diverse verloren gewaande objecten gevonden. Zo zijn o.a. de natuurstenen ornamenten van de oude torenpoort en diverse sierobjecten van de buitenzijde van de villa teruggevonden. Daarnaast is er de afgelopen maanden een begin gemaakt met het uitvoeren van het achterstallig onderhoud aan het park. In de laatste week van december zijn de buitenranden gesnoeid, zodat er geen gevaar meer is voor het verkeer en omliggende percelen. Afgelopen week zijn er op het park rondom de villa een aantal gevaarlijke, ingerotte dode bomen gerooid.

Kijk ook bij

Geen Elbrimale Musicale-Vught meer

Het bestuur van Stichting Elbrimale Fonds heeft besloten om vanwege een organisatorische structuurwijziging, de openbare …