Acht Koninklijke Onderscheidingen in Vught

Donderdagmorgen 26 april kregen acht Vughtenaren in het Vughtse raadhuis van burgemeester Van de Mortel te horen dat ze waren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Alle gedecoreerden zijn over langere tijd bezig met vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk of cultureel terrein die ten goede komen aan de samenleving.

Giel Schuurmans
E. Schuurmans (65) startte medio jaren ’80 met zijn vrijwilligersactiviteiten bij de Eerste Vughtse Basketbal Vereniging (EVBV) Octopus. Hij was daar tevens een periode voorzitter van het jeugdbestuur. Onder zijn leiding groeide het aantal leden van 90 tot 180. Hij initieerde basketbalcursussen op scholen en regelde de opname in het lesprogramma. Van 1994 tot 1999 was Giel Schuurmans vrijwilliger bij de Stichting Motortoertocht Vught voor Gehandicapten. Hij initieerde de eerste motortoertocht voor mensen met een verstandelijke beperking als onderdeel van de traditionele Zeskamp te Vught. Het initiatief groeide van 80 deelnemers in 1994 uit tot een evenement met meer dan 250 deelnemers. De Zeskamp hield in 2007 op te bestaan, maar de motortoertocht kreeg een doorstart in de huidige stichting. Tussen 1999 en 2005 was hij voorzitter van Badminton Club Vught en begeleidde daar de fusie met de badmintonvereniging ‘De Baarzen’. Vanaf 1999 was Schuurmans ook bestuurslid en later voorzitter (2005-2018) van de Ondernemers Kamer Vught. Hij zette zich in voor de onderlinge contacten tussen Vughtse ondernemers, verzorgde de pr, legde bedrijfsbezoeken af en wierf nieuwe leden. Vorige maand droeg hij de voorzittershamer over aan Jos den Otter. Sinds 2004 is Giel Schuurmans ook voorzitter van de ‘Vrienden van de Hartstichting’ te Vught. Hij zet zich in voor het verhogen van de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Tevens is hij collectant, verzorgt hij de pr en werft hij nieuwe wijkhoofden en collectanten. Bovendien vertegenwoordigt hij de stichting op nationaal niveau en ondersteunt hij de voorbereiding van de collecte. Eveneens is hij sinds 2004 voorzitter van de Stichting Reanimatie ‘s-Hertogenbosch. Deze organisatie verzorgt reanimatietrainingen. Sinds 2008 is Schuurmans actief lid, bestuurslid (2009 en 2011) en voorzitter (2011) van Kiwanis Club Vught. Hij initieerde en organiseerde daar o.a. de jaarlijkse cabriorit voor kinderen met een beperking in 2011. Hij is lid van de kascommissie en het organisatiecomité tijdens Koningsdag. Verder organiseert hij het jaarlijkse kerstdiner ten behoeve van minderbedeelden en eenzame inwoners van Vught. Sinds 2009 is Giel Schuurmans mede-initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Ouderen en Cultuur Vught e.o. De organisatie verzorgt theatervoorstellingen voor senioren. Van 2014 tot 2016 was hij voorzitter van de Stichting Elzenburg, die beheert en exploiteert het Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg en stimuleert activiteiten van de jeugd te Vught.

Leo Willemen
L.G.P.J.M. Willemen (73) was in het verleden bestuurslid van Avulo en penningmeester van Tennisvereniging Wolfsbosch. Hij werd bekend in Vught nadat hij in 2002 de Stichting Elbrimale Fonds oprichtte waarvan hij de voorzitter werd. Deze stichting heeft tot doel musici -zowel amateurs als professionals- te ondersteunen door hen een podium te bieden door middel van de organisatie van muzikale evenementen. Als autodidact pianist en entertainer weet hij vrijwel alleen de financiële middelen hiervoor bijeen te brengen door op te treden in -voornamelijk- verzorgingstehuizen in de regio’s ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Naast het feit dat Leo Willemen bejaarden en zieken met ca. 200 optredens per jaar weet te entertainen, organiseert hij met de vrijwillige bijdrage die hij vraagt, muzikale evenementen waarbij musici kunnen optreden. Naast de optredens in verzorgingshuizen, organiseert hij huisconcerten, de jaarlijkse Elbrimale Musicale Vught en de Elbrimale Tour de Kiosques. Onder zijn leiding heeft de stichting een succesvolle ontwikkeling doorgemaakt.

Will Vugts
W.J.W. Vugts (70) was tot zijn pensionering in 2010 werkzaam als productiemanager bij het reclamebureau AGH & Friends in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast was hij in de Vughtse gemeenschap 30 jaar (1979-2009) actief als vrijwilliger, secretaris en plaatsvervangend voorzitter van tennisvereniging Bergenshuizen. Hij heeft o.a. gefungeerd als lid van de technische commissie, de lustrumcommissie, de toernooicommissie en de sponsorcommissie. Sinds 2009 is Will Vugts bestuurslid van het Vughts Museum, dat vorige maand eindelijk een nieuw onderdak kreeg in DePetrus. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie en heeft o.a. een nieuw logo ontworpen en zorg gedragen voor de nieuwe huisstijl. Verder was hij betrokken bij de inrichting van vele exposities.

Corrie de Munnik-Druijff
C. de Munnik-Druijff (68) was in 1987 medeoprichtster van en vrijwilligster bij de Stichting Reanimatie ‘s-Hertogenbosch. Zij is, met haar echtgenoot, nog steeds de drijvende kracht achter deze stichting, die tot doel heeft om meer mensen op te leiden om te kunnen reanimeren. Hiertoe verzorgt de stichting cursussen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad, sinds 1987 gemiddeld 1.800 cursisten per jaar. Corrie de Munnik regelt de locaties voor de lessen, de instructeurs, bijscholingen en financiën. Tevens biedt zij een luisterend oor voor mensen, die een reanimatie hebben meegemaakt. Zij is sinds 1990 eveneens vrijwilligster bij de Lambertuskerk Vught. Zij zet zich in voor het onderhoud van de tuin, het schoonmaken van de kerk, het verspreiden van het kerkblad en maakt deel uit van het team van vrijwillige kosters. Sinds 2004 is zij tevens gastvrouw en vertrouwenspersoon voor ouderen en chronisch zieken.

Adri de Munnik
A.J.J. de Munnik (70) was in 1987 medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Reanimatie ‘s-Hertogenbosch. Hij is, met zijn echtgenote, de drijvende kracht achter deze stichting waarvoor hij de administratie verzorgt en de materialen onderhoudt. Sinds 1990 vervult hij diverse functies bij de Lambertuskerk in Vught. Hij is administrator en coördinator van de Actie Kerkbalans, lid van de Oecumenische Raad, organisator van het spiritueel café, eindverantwoordelijke en coördinator van de Lambertusmarkt, verzorger van de logistieke ondersteuning, gastheer en kerkenraadslid. Daarnaast was Adri de Munnik van 2014-2017 chauffeur van de Buurtbusvereniging Esch en omgeving.

 

Frans Vissers
F.C.M. Vissers (74) begon al in 1974 als scheidsrechter op het veld te fluiten voor de KNVB. Daarnaast was hij rapporteur en jeugdscheidsrechter. Frans Vissers is ook actief als scheidsrechter binnen de Vughtse voetbalvereniging Zwaluw VFC. Bij deze club is hij eveneens betrokken bij het organiseren van toernooien en evenementen. In 1998 ontving Vissers de zilveren KNVB waarderingsspeld, in 2013 onderscheidde de KNVB hem met de gouden scheidsrechterspeld en in 2014 werd hij door de KNVB benoemd tot scheidsrechter van verdienste. Vissers is de oudste scheidsrechter in de regio die nog wedstrijden van eerste teams fluit en hij traint wekelijks nog vele kilometers om in conditie te blijven.

Ton Haffmans-Roes
A.M.T. Haffmans-Roes (81) was in de periode 1974 tot 1998 vrijwilligster bij diverse scholen voor het voortgezet onderwijs in Vught. Zij was betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de fusie tussen de scholen. Van 1983 tot 2000 was zij bestuurslid van de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Unie van Vrijwilligers (UVV) en lid van het landelijk bestuur van de UVV. Tevens fungeerde zij namens de UVV als gastvrouw bij het toenmalige Willem-Alexanderziekenhuis in Den Bosch. Ton Haffmans is vrijwilligster bij Slachtofferhulp Nederland waar zij slachtoffers van heftige gebeurtenissen begeleidt en ondersteunt. Zij is inzetbaar bij crisisoproepen.

 

Gerry van Gennip-Verstegen
G.T.H.S.M. van Gennip-Verstegen (74) is vanaf 2003 vrijwilligster bij het restaurant van Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia, beide onderdeel van Stichting Vughterstede. Tevens organiseert Gerry filmavonden, waarop zij de vertoonde films voorziet van persoonlijk commentaar.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …