Aart van Woensel 1929-2019

Begin december overleed op een gezegende leeftijd van negentig jaar Vughtenaar Aart van Woensel. Zijn directe nabestaanden herinneren hem als actief, intens, vol humor en liefdevol.

Door Ton Wagenaars

Kennissen, vrienden en bewonderaars herinneren de kleine, altijd zorgvuldig sprekende leerkracht en kunstenaar als een innemend, bescheiden maar uiterst erudiet man, wars van grootspraak, maar voorbeeldig en een inspiratiebron voor velen. Sinds 1969 woonde Van Woensel in Vught. Zijn woonkamer geeft een uitstekend beeld van de veelzijdigheid van de in Velzen geboren Van Woensel: overvol aan attributen waarmee hij dagelijks bezig was en talloze creaties die herinneren aan een leven vol passie voor de natuur, de medemens en zijn vele belangstellingscentra. Potten vol met penselen, kwasten en potloden, talloze mappen met schetsen, een overvolle boekenkast met een scala aan werken over kunst, architectuur, schilderkunst, grote meesters uit de kunsthistorie en heel veel gidsen en achtergrondinformatie over vogels, paddenstoelen, bomen en landschappen. Daarnaast ook de tafel vol potjes met opgroeiende plantjes en bloemen, zonder twijfel eigen kweek. Tegen de muur een heuse houtkachel met ernaast nog de gesprokkelde takken meegenomen tijdens zijn struintochten door de natuur. De voormalig docent geschiedenis, Nederlands en tekenen aan de Reeburg Mavo was daarenboven een fanatiek taalpurist en ook daaraan herinneren vele boekwerken en woordenboeken, sommige welhaast antiquarisch, maar steeds getuigend van een goede smaak en brede belangstelling. De muziekcollectie, langspeelplaten en cd’s, tonen nog een passie: de klassieke muziek met als geliefdste componist Vivaldi en dan natuurlijk ‘Die vier Jahreszeiten’.

De muren van zijn woning zijn haast behangen met prenten, schilderijen, etsen en aquarellen. Deels van gewaardeerde andere kunstenaars, maar met een overgroot percentage aan eigen werk; soms zeer nauwkeurig bijgewerkt, soms ruwe schetsen. Veel landschappen en boerderijtjes, liefst in een wat vervallen staat. Ook veel zeegezichten, dorpstorens of een aansprekend struweel, maar eveneens minuscule tekeningen van dingen die zijn verbazing hadden gewekt zoals een decennia-oude weidepaal, schelpen of een kleurrijk insect. Hij was een leerling van Anton Pieck en had bewondering voor Rien Poortvliet.

Uit het boek ‘Huisjes van Ons Moeder’: Maria beschermvrouwe van sociale woningbouw, Molhuijsenstraat Vught

De wereld van Aart van Woensel was benijdenswaardig: het kunnen genieten van het simpele maar o zo boeiende en intrigerende van de directe omgeving. Geen dure auto’s of een groots feest met opsmuk, maar met de fiets en schildersezel in de sprookjeswereld met een ontluikende knotwilg, een scheefstaand hekwerk of een melancholiek ogend kapelletje. De laatste jaren genietend van kleinkind en achterkleinkinderen. Menig Brabander zal wel een boekwerkje hebben van de natuurmens: ‘Vught in tekeningen’, ‘Esch in tekeningen’ en als een van zijn laatste creaties ‘Huisjes van ons moeder’, Mariakapellen in Noord-Brabant’. In Vught zijn tientallen pentekeningen en aquarellen bekend van populaire Vughtse plekken en gebouwen zoals het Raadhuis Leeuwenstein, de Vughtse Toren, de Vughtse Heide en de IJzeren Man.

Als docent werd Van Woensel gedurende zijn lange verblijf op de Reeburg Mavo gerespecteerd. Zijn leerlingen kenden hem als een positief docent, die zijn stem zelden verhief, maar dat ook niet hoefde omdat de leerlingen hem waardeerden en omdat hij kon boeien. De leerkracht/illustrator laat drie kinderen, een kleinkind en twee achterkleinkinderen na. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

In memoriam Aart van Woensel (1929-2019)

Markante oud-docent van Reeburgmavo overleden

Door Gerard de Croon

Op 7 december is Aart van Woensel overleden is. De familie heeft in stilte afscheid van hem genomen. Aart was gedurende vele jaren verbonden aan de Reeburgmavo in Vught, voornamelijk als tekenleraar. Ook heeft hij lessen Nederlands en geschiedenis gegeven. Hij was een markante man met originele ideeën. Hij gaf vooral het vak tekenen een flinke stimulans o.a. door de leerlingen naar de natuur te laten tekenen b.v, in het Reeburgpark. Hij overtuigde de schoolleiding van de noodzaak hiervoor de benodigde materialen aan te schaffen zoals opvouwbare stoeltjes. Als mentor heeft hij heel wat brugklassers gesteund bij hun aanloopproblemen in het voortgezet onderwijs. Aart was ruim 20 jaren verbonden aan de Reeburgmavo. In 1988 nam hij daar afscheid.

Na zijn tijd bij het onderwijs bleef hij zeer actief. Heel wat Vughtenaren zullen zich hem herinneren als een enthousiaste, deskundige docent bij de tekencursussen die hij vele jaren gaf. Ook aan diverse boekpublicaties nam hij deel door het leveren van etsen en aquarellen in een stijl waarin kenners hier en daar zijn opleider Anton Pieck konden herkennen. Hij kreeg de kans om een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in te richten in de ‘steentjeskerk’ -het Kempenlandmuseum- in Eindhoven en dat vervulde hem met trots en dankbaarheid. Het was een van de laatste tentoonstellingen in dit museum dat in 2012 dichtging. In januari 2016 was zijn werk te zien in de tentoonstelling Vughtse Meesters. Van Woensel heeft het Vughts Historisch Museum een groot deel van zijn werk nagelaten.

Het was voor hem moeilijk te verwerken dat hij enkele jaren geleden wegens oogproblemen het autorijden moest opgeven. Hij was namelijk gewend om per auto naar tientallen plaatsen te gaan om daar in opdracht van verscheidene uitgevers tekeningen, etsen of aquarellen te maken van kerken, kapellen, stadhuizen en monumentale panden. Voor zijn eigen atelier De Akelei vervaardigde hij heel wat afbeeldingen van bloemen, planten en bomen en die bleken bij een redelijk groot publiek in de smaak te vallen. Aart van Woensel is 90 jaar geworden.

In memoriam Aart van Woensel

Door Muriël Grob

Op 7 december 2019 is Aart aan een herseninfarct overleden. Zijn afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Heel stil en bescheiden heeft Aart zijn laatste jaren geleefd. Zijn humor behouden. Vanuit zijn leraarschap (Nederlands) scherp en direct! Warme aandacht voor de medemens. Liefdevolle Vader, Opa en ‘Over-Opa’.

Kenmerkend zijn zijn tekeningen, etsen, aquarellen en veel meer. In menig huiskamer/werkkamer is een werk van Aart te vinden. Brabantse Mariakapelletjes op zijn eigen wijze weergegeven (in boekje) Ansichtkaarten van bijzondere Vughtse plekjes te koop.

Aart dank voor wie je was. Dank voor wat je achterlaat. Hier in Vught leef je voort.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …