Aanvragen cultuursubsidies tot eind augustus 2023

Stichting Maecenas is een Vughtse ANBI-stichting die in 1998 is opgericht met als doel gelden te vergaren ter stimulering van culturele activiteiten door organisaties, verenigingen en evenementen binnen de gemeente Vught.

Eerder werden de gelden besteed om bijzondere uitgaven van het Vughtse theater mede te financieren. Ook particuliere initiatieven kunnen in aanmerking komen. De Stichting wil het brede palet van Vughtse – inclusief uiteraard Cromvoirtse en Helvoirtse – culturele instellingen bedienen. Voor de subsidieperiode 2022/2023 zijn zeven aanvragen gehonoreerd. Per subsidieperiode wordt 7.500 euro ter beschikking gesteld − waarbij per activiteit maximaal 3.000 euro kan worden aangevraagd − te verdelen onder de aanvragers die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het indienen van aanvragen voor de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 is verlengd tot eind augustus 2023. Via de website van de Stichting kan subsidie aangevraagd worden. Op de website zijn de voorwaarden te vinden die gehanteerd worden om tot subsidieverstrekking over te gaan. De stichting is bereikbaar via info@stichtingmaecenas.nl.

Kijk ook bij

Lezing over zonsverduisteringen en andere eclipsen

Op donderdag 27 juni geeft Urijan Poerink bij Sterrenwacht Halley in Vinkel een publiekslezing over …