Aanvragen cultuursubsidies mogelijk bij Stichting Maecenas

Stichting Maecenas is een Vughtse ANBI-stichting die in 1998 is opgericht met als doel gelden te vergaren ter stimulering van culturele activiteiten door organisaties, verenigingen en evenementen binnen de gemeente Vught.

In de afgelopen jaren zijn aan een grote verscheidenheid aan culturele activiteiten financiële bijdragen verstrekt. In de afgelopen subsidieperiode zijn aanvragen van o.m. het Vughts Museum, MDM, Novalis en het GeheugenCafé gehonoreerd. Op de website van Stichting Maecenas zijn de verdere voorwaarden te vinden waaraan een aanvraag moet voldoen. Belangrijk daarbij is dat het gaat om bijzondere, eenmalige projecten binnen de subsidieperiode. Vanaf 1 mei kunnen nieuwe aanvragen voor de periode september 2024 tot augustus 2025 worden ingediend. Voor deze periode kan maximaal 3.000 euro per project/activiteit aangevraagd worden. Het totale bedrag dat in deze subsidieperiode beschikbaar is bedraagt 10.000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de stichting. De Stichting is bereikbaar via info@stichtingmaecenas.nl.

Kijk ook bij

Geef jouw sportkleding een tweede kans

Na de zomervakantie wordt voor de 6e keer de Sportkleding Weggeefbeurs gehouden. Vanaf april is …