Aanvragen cultuursubsidies bij Stichting Maecenas

Stichting Maecenas is een Vughtse ANBI-stichting die in 1998 is opgericht met als doel gelden te vergaren ter stimulering van culturele activiteiten door organisaties, verenigingen en evenementen binnen de gemeente Vught.

De gelden zijn bijeengebracht door de oud-bestuursleden van Theater de Speeldoos. Zij hebben de onkostenvergoedingen en vakantiegelden waarvoor zij in aanmerking kwamen vele jaren volledig in dit fonds gestort. Drie oud-bestuursleden van Theater de Speeldoos vormen het bestuur van Stichting Maecenas. Eerder werden de gelden besteed om bijzondere uitgaven van het Vughtse theater mede te financieren. Ook particuliere initiatieven kunnen in aanmerking komen.

De Stichting wil het brede palet van Vughtse – inclusief uiteraard Cromvoirtse en Helvoirtse – culturele instellingen bedienen. Voor de subsidieperiode periode 2022/2023 is een zevental aanvragen gehonoreerd. Per subsidieperiode wordt 7.500 euro ter beschikking gesteld – waarbij per activiteit maximaal 3.000 euro aan te vragen is – te verdelen onder de aanvragers die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

De aanvragen voor de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 kunnen vanaf 1 juni worden ingediend. Via de website van de Stichting kan subsidie aangevraagd worden. Op de website zijn de voorwaarden te vinden die gehanteerd worden om tot subsidieverstrekking over te gaan. De Stichting is bereikbaar via info@stichtingmaecenas.nl.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …