Aanpak ‘tijdelijk wonen’ in commissievergadering

Donderdag 13 april wordt in Vught een commissievergadering gehouden. Op de agenda staan o.a. de nieuwe aanpak om te komen tot tijdelijke woningen in Vught, de aankoop van 2 percelen in Cromvoirt waardoor het hele sportveld in handen komt van de gemeente, herziening bestemmingsplan NSW Landgoed Groensche Hoeven, bestemmingsplan ‘Molenhof’, nodig om 2 CPO-woningen te bouwen aan de Molenvenseweg, wijziging van de afvalstoffenverordening in verband met de invoering van de JA-JA-sticker op 1 januari 2024.

Tijdelijk wonen
Na de commotie die ontstaan is rond de voorgenomen plaatsing van tijdelijke woningen bij de speeltuintjes in de Vughtse Hoeven heeft het Vughtse college gekozen voor een transparante aanpak van de participatieprocedure om te komen tot locaties die geschikt zijn voor de snelle realisatie van de tijdelijke woningen in de gemeente. Deze extra woonruimte is hard nodig om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar betaalbare huurwoningen. De eisen die aan de locaties gesteld worden, zijn in het plan van aanpak opgenomen en alle inwoners kunnen nu hun inbreng leveren.

In de bijgevoegde stukken staat dat de z.g. ‘showcase woningen’ op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2024 geplaatst kunnen worden, de andere tijdelijke woningen zullen mogelijk in de tweede helft van 2024 gebouwd kunnen worden. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor mensen die op de wachtlijst staan bij woningbouwcorporatie Charlotte van Beuningen en Woonveste.

De tijd dat bewoners in de tijdelijke woningen wonen is vooraf niet bekend, net zoals dat bij reguliere woningen het geval is. Tijdelijke woningen worden géén permanente woningen. Deze mogen er met een tijdelijke vergunning maximaal 15 jaar staan. Mocht het gewenst zijn om daarna op deze locaties permanente woningbouw te realiseren, dan zal er eerst een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. De duur van het tijdelijk wonen wordt vastgelegd in een overeenkomst met de corporaties, die hierover vervolgens afspraken met de bewoners maken. Het is de bedoeling dat bewoners van tijdelijke woningen ook tijdelijke huurcontracten sluiten van bijvoorbeeld 3 jaar. Dit gaat niet ten koste van de inschrijfduur bij de woningbouwcorporatie, zodat bewoners nog steeds in aanmerking kunnen komen voor een permanente huurwoning.

Hoeveel tijdelijke woningen er gerealiseerd worden, is nu nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van het aantal en de omvang van de locaties die uitgewerkt kunnen worden. Volgens het coalitieakkoord gaat het om enkele tientallen woningen.

De commissievergadering begint om 20.00 uur, inspraak is mogelijk.

Kijk ook bij

Twee nieuwe exposities in Museum Slager

Vanaf 12 december zijn in Museum Slager twee nieuwe exposities te zien: ‘Fotografie met een …