Aan alle inwoners van Vught en Cromvoirt

Beste inwoners,

Het coronavirus is onder ons. Onzichtbaar en ongrijpbaar, maar, als we allemaal meehelpen, wel beheersbaar. Want het virus verspreidt zich niet zelf. Dat doen wij. Telkens als we de belangrijke voorzorgsmaatregelen in de wind slaan. Als we niet voldoende afstand tot elkaar houden. Als we nog steeds denken: besmetting? Mij overkomt dat niet.

Ik weet het, u hoort het elke dag opnieuw: houd afstand, was uw handen, geef elkaar de ruimte. Het overgrote deel van alle Nederlanders houdt zich eraan. Maar er zijn ook nog veel mensen die deze dreiging niet serieus nemen. Niet voor zichzelf, maar zelfs niet voor de ander die ze kunnen besmetten; iemand die misschien nog meer risico loopt.

Als wij ons niet strikt aan de eenvoudige, maar belangrijke adviezen houden, dan geven we het virus de ruimte. Dan zetten we de zwaar belaste zorg verder onder druk. Dan stellen we onze ouderen en andere kwetsbare groepen bloot aan risico’s die we moeten én kunnen beheersen.

Sinds maandagavond zijn de maatregelen verscherpt en beschikken de gemeenten over middelen tot handhaving. Middelen, inclusief het opleggen van forse boetes, om ons beter tegen het virus en – zo nodig – elkaar te beschermen. Ik hoop dat het niet nodig is om deze middelen in Vught in te zetten. Maar ik zal niet aarzelen om van deze bevoegdheid gebruik te maken als de situatie hierom vraagt.

De strijd tegen het coronavirus vraagt een inspanning van ons allemaal; van u én van jou. Jong en oud moeten doen wat er wordt gevraagd om verspreiding van het virus te voorkomen. Ik roep u op, en ik roep jou op, om de richtlijnen en regels van overheid en RIVM te volgen. En bovenal: houd afstand tot elkaar. Overal en altijd.

Op ons, maar ook op onze Vughtse samenleving, heeft het coronavirus een groot effect. Soms lijkt het wel of onze maatschappij tot stilstand komt. Maar dat is gelukkig niet zo. Want er is ook ruimte voor hartverwarmende initiatieven van inwoners, instellingen, ondernemers en artiesten. Ze zijn gericht op hulp, verlichting en ondersteuning. Spontaan, creatief en origineel, maar altijd vanuit de behoefte om elkaar te helpen. Dat zijn Vught en Cromvoirt op hun best. Dat vervult mij met trots en ik hoop u ook.

Beste inwoners, beste ouders, jongens en meisjes, ik reken op jullie. Alleen als we ons allemaal aan de regels en adviezen houden, kunnen we het coronavirus verslaan. Voorkom, dat er nog ingrijpender maatregelen nodig zijn, waarbij ons land volledig op slot gaat. Zorg voor uzelf. Let op jezelf en let op de ander. Laten we er vóór elkaar zijn, nu we niet mét elkaar kunnen zijn.

R.J. van de Mortel, burgemeester

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …