5 jaar bouwellende door N65 en PHS

Het bestuur van Samen Voor Vught gaat er nog één keer vol tegenaan. 23, 24 en 25 maart behandelt de Raad van State de ingediende bezwaren tegen het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel en op 19, 20 en 21 april volgt de behandeling door de Raad van State van de N65. Na de uitspraak van de Raad van State staat Vught aan de vooravond van de uitvoering van infrawerken aan het spoor en de N65 en van weer een volgende fase in het bestaan van Samen Voor Vught.

Rond 2012 kwamen de eerste berichten over het project PHS Meteren-Boxtel, een 4e spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught en een vrije kruising in Vught richting Tilburg. Veel bewoners, belangengroepen en buurtverenigingen maakten zich zorgen en besloten om samen te werken en een vuist te maken richting de verantwoordelijke beleidsmakers. Daartoe werd de vereniging Samen Voor Vught opgericht met als motto: Eromheen, of eronderdoor! Een bestuur werd samengesteld en het belangrijkste resultaat: een gedeeltelijk verdiepte ligging door Vught! Op 17 december 2015 werd definitief gekozen voor de V3-variant voor het verdiepte spoor in Vught, de variant waarbij de spoorlijn tussen de Loonsebaan en de Molenstraat in Vught over een lengte van zo’n 1,6 kilometer verdiept zal worden aangelegd met een beschikbaar budget van 502 miljoen euro.

Tweede fase: 2016-2022
Nadat dit besluit door de bestuurders van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught was genomen, kreeg Prorail de opdracht een Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor te bereiden. Binnen het bestuur vonden een aantal mutaties plaats. Het nieuwe bestuur richtte zich met veel energie en inzet op constructief beïnvloeden van het ontwerpproces met als doel een zo goed mogelijk ontwerp voor Vught. De resultaten zijn, van klein tot groot, te veel en te breed om op te noemen. Op het gebied van geluidsbeperking, beperking van de spoorbaanbreedte in Noord, trillingsmaatregelen, onteigening (Vughtse regeling), gezondheid, etc. Allemaal vastgelegd in het Ontwerp Tracébesluit (OTB) dat in maart 2018 werd gepubliceerd. Daarna volgde bestudering van het OTB en het formuleren van de bezwaren via het indienen van zienswijzen op het OTB. Na Tracébesluit in 2020 heeft Samen Voor Vught op basis van de door haar ingediende zienswijzen, in juni 2020 haar beroepen (bezwaren) tegen het Tracébesluit ingediend. Opnieuw een gezamenlijke inspanning van Samen Voor Vught, haar leden en deskundigen. Op 23, 24 en 25 maart behandelt de Raad van State de ingediende beroepen tegen het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel. Het huidige bestuur zal haar beroepen toelichten tijdens de zitting(en) en wacht in spanning de uitspraak van de Raad van State af. Daarmee komt het einde van fase 2 langzaam in zicht.

Derde fase: 2023-2030
Vught gaat op de schop. Na jaren van voorbereiding zet ProRail de laatste stappen in de voorbereiding om het treinverkeer, grotendeels verdiept in een tunnelbak, door Vught te laten lopen. Daarnaast zal ook de N65 verdiept worden aangelegd. Twéé enorme projecten waarmee iedereen in Vught vroeg of laat te maken krijgt. Deze werkzaamheden zullen het dagelijks leven in Vught gaan raken. Of je nu woont langs het spoor of de N65, op weg bent naar school, je werk, de huisarts of op pad om te gaan sporten, je krijgt met omleidingsroutes en bouwactiviteiten te maken. Ook winkels en bedrijven gaan het merken in de dagelijkse bedrijfsvoering evenals de organisatoren van activiteiten in Vught.
Twéé bouwprojecten van samen bijna 700 miljoen binnen een kleine gemeente als Vught, kan niet zonder hinder worden gerealiseerd! Maar er kan wel veel aan gedaan worden om die hinder tot een minimum te beperken! Samen Voor Vught ziet het als haar taak om tijdens de komende bouwfase: op te komen voor de belangen van de bewoners van Vught; de bouwhinder tot een minimum te beperken; te bewaken dat de gemaakte afspraken worden nagekomen; de noodzaak tot verdere trillingsmaatregelen aan te tonen en inbedding van de infrastructurele projecten in de lokale omgeving.

Samen sterk staan
Bestuurslid Rinus Rubrech: “Om hier sterk in te staan, vraagt Samen Voor Vught de inwoners, na de relatief stille periode waarin het wachten was op een uitspraak van de Raad van State, zich aan te melden als lid, zodat we samen sterk zijn en bij Prorail, de provincie en de aannemers kunnen opkomen voor de belangen van Vught en samen een vuist kunnen maken als dat nodig mocht zijn! Ook binnen het bestuur hebben wij behoefte aan enthousiaste kandidaten die deze uitdaging aan willen gaan! Word daarom lid van Samen Voor Vught en stel u beschikbaar als kandidaat-bestuurslid en/of als werkgroeplid voor een van de bovenstaande onderwerpen!” U kunt uw lidmaatschap aanvragen via de website van Samen Voor Vught: www.samenvoorvught.nl of per mail naar info@samenvoorvught.nl. U wordt dan uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 28 maart, waar bovenstaande onderwerpen op de agenda staan.

Kijk ook bij

Doe mee aan de huisdier look-a-like challenge!

En win een professionele fotoshoot met je huisdier, aangeboden door knapdier.nl – Fotografie Doe samen …