Home / Algemeen / 3 windturbines van 250 meter of 43 ha zonnepanelen
Patisserie De Rouw

3 windturbines van 250 meter of 43 ha zonnepanelen

‘Niet iedereen gaat hier blij van worden’

Wethouder Toine van de Ven

Na het informatierondje over de nieuwbouwplannen van Van der Valk liep het volgepakte raadhuis leeg. Er bleven slechts enkele belangstellenden over voor de presentatie van wethouder Toine van de Ven over de stand van zaken rond de Regionale Energietransitie (RES). De wethouder sprak er enigszins ironisch zijn verbazing over uit: “Nu we gaan praten over de belangrijkste opgave voor de komende periode, die de meeste impact op de inwoners van Vught zal hebben, is iedereen verdwenen.”

Die belangstelling zal waarschijnlijk pas groter worden als bewoners binnenkort geconfronteerd worden met de keuzes die in de regio gemaakt moeten worden om de doelstelling te halen om in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te verminderen met 49% en in 2050 met 95%. Dit betekent dat de opgave voor onze regio van 16 gemeenten en 2 waterschappen ligt op het opwekken van 3 petajoule energie via windturbines of zonnepanelen. Voor Vught en Helvoirt vloeit daar een doelstelling uit voort die gelijk is aan de opbrengst van 3 windmolens met een tiphoogte van 250 meter, 43 hectaren aan velden met zonnepanelen of een mix van beide. Daarnaast zal er tot 2050 nog 25% bespaard moeten worden op het huidige energieverbruik door inwoners en bedrijven. Ook zal op korte termijn bepaald worden welke wijk in Vught als eerste van het gas af moet. De bijeenkomsten, die dit jaar over de RES in het dorp gehouden zullen worden om de burgers mee te nemen in deze ingrijpende operatie, verdienen dus alle aandacht.

Concrete plannen
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in heel Nederland in 2030 nieuw vermogen aan hernieuwbare energie op land moet worden opgesteld dat optelt tot ten minste 35 TWh (terawatt uur). Ter oriëntatie: 1 terawatt uur is gelijk aan de opbrengst van 152 windturbines of van 308.000 huizen met 12 zonnepanelen. Nederland is onderverdeeld in 30 regio’s die ieder voor 30 juni 2020 moeten komen met concrete plannen voor het invullen van hun bijdrage aan het totaal. Daarnaast ligt er een grote opgave voor de gebouwde omgeving. Voor 2050 moeten er in heel Nederland zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen goed geïsoleerd worden en van duurzame warmte en schone elektriciteit worden voorzien. Dit heeft onder andere op het gebied van hernieuwbare opwek en de infrastructuur voor warmte en elektriciteit grote ruimtelijke consequenties. De regio moet 1 juni 2020 met een voorlopig bod komen. Daarna worden de plannen van de 30 regio’s bij elkaar opgeteld en wordt gekeken of daarmee het gestelde doel bereikt wordt. Als het niet voldoende is, doordat in sommige regio’s de doelstelling niet gehaald kan worden, dan moeten andere regio’s meer opwekken. In maart 2021 moet duidelijk zijn welk deel iedere regio gaat invullen.

Van de Ven wees op de principes die in onze regio leidend zijn. Zo streven alle gemeenten bijvoorbeeeld naar realisatie van de lokale opgave op de beste locaties in de regio en niet per se op eigen gemeentelijk grondgebied. Uitgangspunt is ook dat de omgeving evenredig profiteert van de maatschappelijke baten ten opzichte van de maatschappelijke kosten van de energietransitie. Er wordt gestreefd naar zo laag mogelijke kosten, maar niet ten koste van een slechte leefomgeving voor mens en dier.

Van ons allemaal
Bij de opgave voor Vught is Helvoirt inbegrepen, maar vreemd genoeg beschikt de gemeente nog niet over de gegevens die op Helvoirt betrekking hebben. Zo weet de gemeente wel dat er in Vught maar weinig plekken zijn waar eventueel windmolens geplaatst kunnen worden, maar niet hoe de situatie in Helvoirt of Boxtel is. De wethouder hoopt dat daarin snel verandering komt en hoopt op korte termijn in overleg te gaan met de buurgemeenten. Het is immers een stuk efficiënter ergens een aantal windturbines bij elkaar te zetten. Bij de keuze tussen windturbines en parken met zonnepanelen spelen ook de kosten een grote rol. Voor de turbines hoeft 3x minder geïnvesteerd te worden in het net, terwijl het beslag op de grond en de aanwezigheid in het landschap kleiner zijn. Van de Ven hoopt dit jaar met veel inwoners in gesprek te kunnen gaan om er o.a. achter te komen wat gevoelig ligt, wat de meest ideale locaties zijn en hoe de energietransitie ‘iets van ons allemaal’ kan worden. Vooraf weet hij echter al zeker: “Niet iedereen gaat hier blij van worden.”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

DePetrus vraagt hulp van vrijwilligers

Ingezonden mededeling Binnen Ontmoetingscentrum DePetrus werken vijf organisaties samen: bibliotheek Babel, het Vughts Museum, Stichting …