25 jaar ‘er zijn’ voor mensen die thuis willen sterven

Dit jaar viert VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. haar 25-jarig bestaan. De organisatie biedt vrijwillige palliatief-terminale zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis willen sterven, en aan hun mantelzorgers. In 2018 verleenden de 35 geschoolde vrijwilligers van VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. ruim 2500 uur zorg. Jaarcijfers tonen aan dat de behoefte toeneemt, maar ook dat mensen de organisatie nog steeds te laat inroepen.

Met de vergrijzing van de samenleving, de ontwikkelingen binnen de zorgsector en de druk die dit geeft voor mantelzorgers, neemt ook de vraag naar palliatief-terminale zorg toe. Daar geeft VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. een antwoord op. “We zien de groeiende vraag naar ondersteuning, vooral ook in de nacht. Mensen willen thuis sterven, maar de tekorten in de zorg zijn ook een gegeven. Wij werken nauw samen met professionele thuiszorgorganisaties, die ons als deskundige en betrouwbare partner zien”, zegt Marlein Elbers, centraal coördinator VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. “En toch valt er nog veel te winnen.”

Nog steeds een drempel
Uit de jaarcijfers blijkt dat vrijwillige zorg vaak pas op het allerlaatst wordt ingezet. Het percentage van inzetten korter dan twee weken bedraagt 42%. Marlein Elbers: “We zien in de praktijk dat onze ondersteuning meestal te laat wordt ingeroepen. Vaak komt dit doordat er toch een taboe rust op het inroepen van hulp. Of dat mensen helemaal niet weten dat er een organisatie is als VPTZ met deskundige en betrokken vrijwilligers. Maximaal 10% van onze aanvragen komt nu binnen via de mensen zelf. Daar moeten we de komende jaren echt op inzetten.” De ambitie van VPTZ Nederland is om in 2020 bij 15% van alle sterfgevallen in de thuissituatie te hebben ondersteund.

Jubileumjaar
Dit jaar staat in het teken van het 25-jarig bestaan van VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. Zo wordt er op 29 augustus een jubileumlezing gehouden voor iedereen die geïnteresseerd is. Ook is onlangs een film gelanceerd die de meerwaarde van de vrijwilligers laat zien voor mantelzorgers en professionele zorgverleners. Op de nieuwe website www.vptzregiodenbosch.nl is de film te zien en is te lezen hoe VPTZ te werk gaat. Met de acties hoopt de organisatie mensen eerder te kunnen bereiken. Wie behoefte heeft aan ondersteuning, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen via nummer 085-0025310.

Over VPTZ
VPTZ ’s-Hertogenbosch is lid van VPTZ Nederland en zet deskundige en goed opgeleide vrijwilligers in om mantelzorgers te ontlasten en er te zijn voor mensen in de laatste levensfase. Dat vraagt om een goed samenspel tussen de professionele zorg, vrijwilligers en mantelzorgers. Het is de ambitie van VPTZ om samen met de professionele zorg te realiseren dat iedereen kan overlijden op zijn plek van voorkeur. Het werkgebied van VPTZ ‘s-Hertogenbosch e.o. omvat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint Michielsgestel, Vught en de plaatsen Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …