Henk Spoelstra (links) en Koos van der Zouwe

13 oktober informatieavond Senioren en Wonen

Op donderdag 13 oktober vindt in Elzenburg, Lidwinastraat 12C, een sterk bezette bijeenkomst plaats met als thema Senioren en Wonen. Uitgenodigde instanties zijn de gemeente Vught, Vughterstede, Woonstichting Charlotte van Beuningen, Ouderen Samen met projectgroep Wonen, Habitat en Rabobank. Er wordt gesproken over hoe ouderen in de toekomst willen en kunnen wonen en hoe zij keuzes maken over eventuele doorstroming en de daarmee gepaard gaande dilemma’s en wensen. Inloop vanaf 19.00 uur.

Door Ton Wagenaars

Mede-initiatiefnemers voor de avond zijn Koos van der Zouwe (73) en Henk Spoelstra (71), beiden stedenbouwkundigen-planoloog, lid van Habitat, de Vughtse wooncoöperatie die zich inzet voor passende woningen voor senioren in Vught. Zij zijn op de hoogte van de veelzijdigheid van het onderwerp en de mogelijkheden om de senioren van Vught voor de toekomst een passende woning aan te kunnen bieden. Zo is de eerste vraag: ‘Wanneer behoor je tot de senioren/ouderen?’ ”Eigenlijk al vanaf de leeftijd van 55!” Hoe snel gaat de vergrijzing? “We hebben te maken met een dubbele vergrijzing. Er komen steeds meer ouderen bij en die ouderen worden ook nog eens steeds ouder. In Vught behoort 32% van de bevolking tot de ouderen. In 2040 zullen in ons land 4,7 miljoen ouderen wonen, dat is een vierde deel van de bevolking. Daarvoor zijn 2 miljoen mensen nodig om deze grote groep te begeleiden en verzorgen. Immense aantallen en een grote uitdaging”, zegt Spoelstra, die ook de problematiek van de senioren in kaart heeft gebracht. “Het is een complex probleem. Mensen hechten aan hun woning. Hebben zich ook gehecht aan hun leefomgeving en de faciliteiten die ze in hun omgeving hebben. Ze kennen de mensen en voelen zich veilig. Verhuizen naar een andere woning om plaats te maken voor jongeren is emotioneel een heel grote beslissing. Ouderen willen hun zekerheden behouden en over genoeg privacy blijven beschikken. De prijs voor een woning moet betaalbaar zijn. Vaak zijn de senioren eigenaar van een woning en zijn de woonlasten nu niet zo hoog. Hoeft niet, maar dat is vaak wel de situatie.” “Wat moet een appartement of seniorenwoning kosten?” vraagt het duo zich af. “Wanneer komen ouderen toe aan het maken van keuzes over wonen in de toekomst? Veel ouderen blijven in hun huidige woning wonen. Ze willen wel verhuizen naar een andere, toekomstbestendige woning, maar die zijn in Vught niet of nauwelijks te vinden. Het woningaanbod sluit niet aan bij de wensen van de senioren”, vult Koos van der Zouwe aan.

Verhuizen of verbouwen?
Er worden meer alternatieven geschetst. “Verhuizen of verbouwen? Aanpassingen aan slaapkamer of sanitair kunnen leiden tot zogenaamde woningsplitsing waarbij een jong gezin een deel van de woning gaat bewonen met daarbij afspraken over hulp aan elkaar. Geen isolement derhalve. Het is mogelijk om een traplift te laten installeren, maar dat een kan grote investering zijn voor senioren.”
Spoelstra: “Zijn senioren voldoende op de hoogte van de mogelijkheden van bijzondere woonvormen? Wat te doen met de buitenruimte en wat is een patiotuin? Waar kunnen die gebouwd worden?” “Ik heb een inventaris gemaakt van mogelijkheden waar binnen de gemeentegrenzen nieuwe seniorenwoningen gebouwd kunnen worden. Ik kom tot 37 locaties. Sommige voor een paar huizen, een andere plaats voor grotere aantallen. Ik zou op dit vlak graag wat meer visie van de gemeente willen zien. Door te verhuizen helpen ouderen uiteraard ook de krappe woningmarkt vlot te trekken. In het grotere huis van de senior kan een gezin wonen dat op zijn beurt weer een woning achterlaat. De regie bij deze complexe materie moet komen te liggen bij aannemers, architecten en stedenbouwkundigen. En … wacht niet af tot je noodgedwongen naar een verpleeghuis moet.”

Rouleren aan tafels
Na afloop van de lezingen en de samenspraak zal de zaal onderverdeeld worden in groepen, die aan drie tafels over een bepaald onderwerp kunnen gaan debatteren. Specialisten uit de aanwezige belangengroeperingen zullen zich dan bij hen voegen.

Kijk ook bij

Verkoop 10 woningen in Marktveldplein gestart

Green Real Estate maakt bekend op 8 december 2023 te starten met de verkoop van …