Vughtse zwerfvuildag op 25 maart

Zaterdag 25 maart is de Vughtse zwerfvuildag. Hierbij wordt teruggegrepen op de succesvolle zwerfvuildagen van voor 2015, met een centrale locatie waar alle vrijwilligers zich verzamelen.

Deze locatie is dit jaar de Jeugdnatuurwacht, Peellandstraat 1. Hier wordt om 10.00 uur het startsignaal gegeven. Tegen twaalf uur wordt hier weer gezamenlijk afgesloten. Iedereen is welkom om mee te komen doen. De Vughtse zwerfvuildag wordt vanaf dit jaar georganiseerd door PvdA-GroenLinks. De gemeente wil de dag niet langer organiseren, waardoor het ‘evenement’ dreigde te verdwijnen. Fractievoorzitter Toine van de Ven: “De zwerfvuildag is een waardevolle activiteit om iedereen bewust te houden van afval in onze leefomgeving, juist ook voor de jeugd die altijd in groten getale meedeed via diverse verenigingen. Als wij ons in Vught willen profileren als groene en duurzame gemeente, dan mag zoiets moois als de zwerfvuildag niet verdwijnen!”

Aanmelden
Iedereen die mee wil doen, wordt gevraagd om zich vooraf te melden zodat er voldoende materiaal beschikbaar is. Dat kan door te mailen naar zwerfvuil@pvda-gl.nl. Op de website is meer informatie te vinden, evenals een aanmeldformulier voor verenigingen en organisaties die als groep mee willen doen. Maar individuele aanmeldingen zijn ook heel  welkom. Op zaterdag 25 maart wordt iedereen die wil meewerken vanaf 09.30 uur verwacht bij de Jeugdnatuurwacht aan de Peellandstraat 1, waar de materialen liggen en waar de zwerfvuildag van start gaat.

Ondersteuning gemeente
Het college had oorspronkelijk financiële ondersteuning toegezegd aan een vereniging die de zwerfvuildag zou voortzetten. Maar nadat PvdA-GroenLinks de handschoen oppakte, werd deze toezegging ingetrokken. Daarmee is ook de symbolische vergoeding voor deelnemende verenigingen niet zeker. Ook mag er dit jaar geen gebruik meer gemaakt worden van de locatie brandweerkazerne/Bor. PvdA-GroenLinks betreurt dit zeer. Wel is de partij blij dat de gemeente wel ondersteunt met materialen en door het afval op te halen. Van de Ven: “Ik had van een groene gemeente meer medewerking gehoopt te krijgen. Juist ook voor alle Vughtenaren die zich belangeloos inzetten. Tijdens het weekend van NL Doet brachten wethouders taart rond voor vrijwilligers. Het zou Fons Potters als wethouder afval en duurzaamheid sieren als hij de 25e ook langs zou komen met taart. Dat is toch wel de minste blijk van waardering die het college mag geven aan de vrijwilligers.”

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …