Het Klaverblad
 
  Jaargang 65
week 39
29‑9‑2016
‘Vughtse regeling’ als vangnet voor bewoners spoorzone
Maandagavond  26 september presenteerde ‘Samen voor Vught’ in  Elzenburg de  eerste resultaten van een enquête onder de bewoners van de spoorzone, die direct met de gevolgen van de verbouwing van het spoor in Vught te maken krijgen. Een van de uitkomsten was dat een opkoopregeling voor het onroerend goed voor veel mensen een grote geruststelling zou zijn. Wethouder Fons Potters kon de aanwezigen meteen mededelen dat het Vughtse college de volgende dag gaat beslissen over een concept voor een garantieregeling, die nog dit jaar door de gemeenteraad kan worden aangenomen.
Verdiept spoor 005.jGer Maas, voorzitter van Samen voor Vught, maakte in aanwezigheid van de wethouders Potters en Pennings en raadsleden van PvdA-GL, CDA, GB, VVD en D66, de resultaten bekend van de enquête die is uitgevoerd onder 444 huishoudens van bewoonde panden. Dat heeft geresulteerd in 304 reacties, een response van bijna 70 %.  De uitkomsten waren over het algemeen niet verrassend. De Vughtenaren die langs het spoor wonen zien over het algemeen vooral nadelen vóór en tijdens de bouw en ze maken zich grote zorgen over geluidsoverlast, trillingen, veiligheid van kinderen en huisdieren, fijnstof en bouwoverlast. Een belangrijk issue voor de meeste bewoners is ook de onzekerheid over de waardeontwikkeling en de verkoopbaarheid van hun huizen. Voor 46,4% van de deelnemers aan de enquête zou de komst van een garantieregeling voor de verkoop van hun huis een grote geruststelling betekenen. Dat betekent echter niet dat al die mensen nu meteen hun huis willen  verkopen in het kader van zo’n regeling.  Dat geldt slechts voor 16% van de ondervraagden. De voorlopige uitkomsten van de enquête onderbouwen cijfermatig dat er grote zorgen zijn bij bewoners langs het spoor. Ook blijkt dat communicatie belangrijk is, maar dat de bewoners vooral graag zien dat er iets met hun zorgen wordt gedaan. Duidelijk wordt ook dat de komst van een vangnetregeling voor de huizenbezitters  een grote geruststelling  zal betekenen.  De gedetailleerde uitwerking van de enquête zal tegen het eind van het jaar klaar zijn.

De zorgen zijn echt
Wethouder Fons Potters vond het hartstikke goed dat de gemeente over de data van de enquête kan beschikken. “ De zorgen zijn echt, maar daar hoeft het gemeentebestuur niet van overtuigd te worden. We zijn bezig om die zorgen te verlichten, maar er zitten wel financiële grenzen aan onze mogelijkheden.  Het moet wel betaalbaar blijven. Potters concludeerde dat uit de enquête blijkt dat veel mensen vinden dat er nu echt iets moet gebeuren. “Er  zit ongeduld in” Hij wees er op dat de gemeente ook te kampen heeft met vertragingen in het project door de gang van zaken bij ProRail. Hij vertelde ook dat het college deze week gaat beslissen over een voorstel voor een  ‘Vughtse regeling’ die ervoor moet zorgen dat maatwerkoplossingen, voor mensen die in de problemen zitten, mogelijk worden. Een onderdeel daarvan is een aankoopregeling.

Meer bewoners komen in aanmerking
Inmiddels  heeft het Vughtse college beslist over de ‘Vughtse regeling’. De regeling kent een aantal uitgangspunten. Zo is zij bedoeld voor mensen die vastzitten in hun onverkoopbare woning en een persoonlijke noodzaak tot verhuizing hebben. Daarnaast mag de regeling niet leiden tot verstoring van de woningmarkt. Verder is de regeling gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon. Zij geldt dus ook voor een nieuwe eigenaar/bewoner. De regeling kent als toepassingsgebied de  eerste- en tweedelijns bebouwing langs het spoor en ook de N65. Dat komt neer op zo’n 1.100 woningen. Deze regeling gaat dus veel verder dan het voorstel dat dat PvdA-GL eerder dit jaar in de raad bracht en dat toen door de coalitiepartijen werd weggestemd.
Aanpak Verwarde Personen in Oost-Brabant
Veertig gemeenten in Oost Brabant, 4 zorginstellingen (GGZ en verslavingszorg), GGD, RAV, OM en Politie werken binnen anderhalf jaar binnen één gezamenlijke, sluitende ketenaanpak voor het vinden, vervoeren, opvangen en behandelen van verwarde personen in hun regio.
Wat is er te doen......?
Van interessante lezingen tot workshops, wandelingen en ontmoetingen. Lees hier wat er te doen is, in en rondom Vught, voor jong en oud.
Informatiebijeenkomst ‘Veilig en Comfortabel wonen’
Vraagt u zich weleens af of uw huis veilig genoeg is om gezond en veilig oud te worden? Het gaat al jaren goed, maar blijft dat ook zo?
Het Klaverblad © 2016